Öz, B. Nilgün

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Araştırma Konusu: Çaltılar Höyüğü Arkeolojik Yönetim Planı

Bir koruma mimarı olarak (ODTÜ Mimarlık lisansı, 1998; ODTÜ Tarihi Yapı Koruma yüksek lisansı, 2002), Türkiye’nin birçok yerindeki arkeolojik sitler, Dünya Mirası Alanları ve tarihî kentsel bölgelerde gerçekleştirilen çeşitli projelerde, KA-BA Ltd., Türkiye Mimarlar Odası ve ODTÜ gibi kuruluşların bünyesinde kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarda görev almıştır. Magnesia, Çaltılar Höyüğü, Yalburt ve Gre Amer Höyüğü de dâhil olmak üzere çeşitli kazı ve yüzey araştırmalarında saha çalışması yapmıştır. 2010-2011’de Birleşik Krallık’taki Liverpool Üniversitesi’nde (Arkeoloji, Klasik Çalışmalar ve Mısırbilim Bölümü) ziyaretçi araştırma görevlisi olarak bulundum. ICOMOS Türkiye ve Avrupa Arkeologlar Birliği gibi birçok uluslararası kültürel miras ve arkeoloji derneğinin üyesidir. Hâlihazırda Türkiye’deki arkeolojik sitlerin korunmasında yabancı ekipler tarafından yürütülen kazıların rolü üzerine ODTÜ’de sürdürdüğü doktora çalışmasını tamamlama sürecindedir. ANAMED’de üzerinde çalışacağı “Çaltılar Höyüğü Arkeolojik Yönetim Planı” projesi, Muğla ili Seydikemer ilçesinde bulunan Çaltılar Höyüğü ve çevresi için değerlere dayalı ve yöre halkı odaklı bir yönetim planı hazırlamayı amaçlamaktadır. Çaltılar Höyüğü’nde, 2008-2014 yılları arasında İngiltere’deki Bristol ve Liverpool Üniversiteleri ile Uludağ Üniversitesi tarafından ortaklaşa arkeolojik yüzey araştırması yürütülmüş; bu çalışma kapsamında, arkeolojik amaçlara ek olarak, yerel halkla bağlantı kurulması ve iş birliği yapılması hedeflenmiştir. Bu araştırma, AB tarafından finanse edilen “Işıklar Ülkesini Aydınlatmak Projesi”ni de beraberinde getirmiştir. Fethiye Müzesi’nin Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve aynı üniversiteye bağlı Victoria Galerisi ve Müzesi ile birlikte yürüttüğü bu proje,
Muğla’nın kırsal bölgelerinde kültürel miras eğitimi için kaynak merkezleri oluşturmayı amaçlamaktaydı. Bu çabalar araştırmaların devam etmesi yönünde yerel halkta beklenti oluşturmuş, arkeolojik kazılar da dâhil ileride yapılacak olan tüm çalışmalardaki karar alma süreçleri için bir çerçeve oluşturma gerekliliği ortaya çıkmıştı. ANAMED’deki projesinin amacı da, bu mevcut ilişkileri esas alarak, tüm paydaşları bir araya getirip sitin (somut olan ve olmayan) değerlerini belirlemek, sit için ortak bir vizyon oluşturmak ve böylece bir yönetim planı meydana getirerek Çaltılar Höyüğü ve çevresinin sürdürülebilir bir şekilde korunmasını sağlamaktır.