Okan, Orcun Can

Columbia University

Araştırma Konusu: Geçiş Dönemleriyle Başa Çıkmak: Türkiye, Suriye, Lübnan ve Irak’ın Birbiriyle Bağlantılı İnşa Süreçleri (1918-1928)

Orçun Can Okan, Columbia Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora adayıdır. Tez araştırmasında Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesinin ardından Türkiye’de Cumhuriyet’in, bugünkü Suriye, Lübnan ve Irak’ta ise Milletler Cemiyeti’ne bağlı manda yönetimlerinin kurulmasını inceliyor. Tezinde, 1918 ve 1928 arasındaki on yılda geç dönem Osmanlı toplumunun elit ve elit olmayan kesimlerinin bu Osmanlı sonrası rejimlere geçiş süreciyle nasıl başa çıktıklarına dair karşılaştırmalı bir analiz geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okan, doktora çalışmalarına başlamadan önce, Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladığı lisans ve yüksek lisans eğitimleriyle bağlantılı olarak Uppsala, Beyrut Amerikan, Kahire ve Yale Üniversitelerinde de okuma fırsatı bulmuştur.