Nye, Ellen Mary

Yale University

Ellen Nye, Yale Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora adayıdır. Lisans eğitimini Dartmouth College’da en yüksek dereceyle, yüksek lisansını da Cambridge Üniversitesi’nde üstün başarıyla tamamladı. Yüksek lisanstan sonra İstanbul’da araştırma yapmak üzere Fulbright bursu aldı. ANAMED tarafından desteklenen araştırmasında, Ellen, genellikle Mali Devrim olarak adlandırılan 1650–1750 aralığındaki dönemde, Osmanlı ve Britanya İmparatorlukları arasında ticaret yapan tüccarların, her biri kredi verenler ile borçluların çıkarlarını kendi para politikalarıyla dengelemeye çalışan bu iki devletin birinden öbürüne gidip gelirken bir yandan da para hakkında değişen fikirlerin taşıyıcılığını nasıl yaptıklarını incelemektedir.