Nelson, Sean

University of Southern California

Araştırma Konusu: Erken Modern Dönem İtalya’sında Osmanlı Kudüs’ünü Hayal Etmek

Sean Nelson, sanat tarihi alanındaki doktora derecesini 2015 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden aldı. Araştırması, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Toskana Büyük Dükalığı’na ve onun Osmanlı İmparatorluğu’nun imajını resimler, metinler ve nesneler yoluyla biçimlendirme çabalarına odaklanıyor. 2012’de Berlin’deki Max Planck Bilim Tarihi Enstitüsü’nde, 2012-2014 yılları arasında Floransa’daki Sanat Tarihi Enstitüsü’nde (Kunsthistorisches Institut), 2015’te ise California, San Marino’daki Huntington Kütüphanesi bünyesinde yer alan USC-Huntington Erken Modern Dönem Çalışmaları Enstitüsü’nde doktora öncesi araştırmacı olarak bulundu. Araştırmasının Getty Vakfı’nın “Connecting Art Histories” [Sanat Tarihlerini Birleştirme] girişimi tarafından finanse edilmesi sayesinde Saraybosna ve Dubrovnik’e geziler yaptı. Nelson, 2015’te VIT-ANAMED doktora sonrası bursiyeri olarak “Erken Modern Dönem İtalya’sında Osmanlı Kudüs’ünü Hayal Etmek” konulu projesi üzerinde çalışacaktır. Birden çok disiplini bir araya getiren bu proje, Kudüs’ün 1517’de Osmanlı İmparatorluğu’na katılmasından sonra İtalyanların şehre ilişkin düşüncelerinin görsel ve metinsel bağlamda nasıl değiştiğini ele alacak, özellikle de I. Süleyman’ın şehrin içinde yaptığı mimari müdahaleleri ve bunların İtalya Yarımadası’nda nasıl karşılandığını inceleyecektir.