Mokrisova, Jana

University of Michigan

Araştırma Konusu: Güneybatı Anadolu’da Geç Tunç Çağı’ndan Erken Demir Çağı’na Geçişte İnsan Hareketliliğinin Rolü

Mokrisova, Jana Michigan Üniversitesi Klasik Çağ Sanatı ve Arkeolojisi Bölümlerarası Programı’nda doktora adayıdır. Geç Tunç ve Erken Demir Çağlarında Batı Anadolu ve Doğu Ege’yi ele alan araştırması, mobiliteye ilişkin teorik yaklaşımlara, kimlik oluşum süreçlerine ve maddi kültür değişimine odaklanmaktadır. Doktora tezinde, MÖ 2. binyılın sonu ile 1. binyılın başında Batı Anadolu ve Güneydoğu Ege’nin değişen sosyokültürel ortamına farklı hareket biçimlerinin ne ölçüde katkıda bulunmuş olabileceğini değerlendirmek amacıyla insan hareketliliğinin rolünü incelemektedir. İtalya, Bulgaristan ve Gürcistan Cumhuriyeti’ndeki (Vani Bölgesel Yüzey Araştırması) geçmiş araştırma ve kazı deneyimlerime ek olarak hâlen Yunanistan (Kos’taki Serraglio, Eleona ve Langada Arkeoloji Projesi) ve Türkiye’de (Kaymakçı Arkeoloji Projesi) çalışmalarda bulunmaktadır.