Menelaou, Sergios

The University of Sheffield

Araştırma Konusu: Kalkolitik Dönem ve Erken Tunç Çağı’nda Samos ile Güneydoğu Ege/Güneybatı Anadolu Kıyı Kesimi Arasındaki Bağlantı ve Etkileşim: Seramikler Üzerinden Bütüncül Bir Bakış

Doktora derecesini Sheffield Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden yakın zamanda almış olan Sergios Menelaou, başta Kalkolitik dönem ve Erken Tunç Çağı (ETÇ) olmak üzere prehistorik Ege arkeolojisi üzerine uzmanlaşmıştır. Çalışmalarında seramiklere yönelik geleneksel inceleme yöntemleriyle bilimsel analiz tekniklerini (seramik petrografi, taramalı elektron mikroskopisi) bir araya getiren bütüncül bir metodolojiyi benimseyen Menelaou, çanak çömleklerin üretimi, kullanımı ve dolaşımına ilişkin teknolojik bilgilerin ortaya çıkarılmasına özel önem vermektedir. 2009’dan beri üyesi olduğu ve Kıbrıs Üniversitesi (Dr. O. Kouka) ile Atina’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen “Samos’taki Prehistorik Heraion Yerleşmesi (Kutsal Yol)” projesi kapsamında yaptığı çalışma, aynı sitte yapılan eski ve yeni kazılardan çıkan ETÇ çanak çömleğinin çok ölçekli analizi üzerine yoğunlaşmıştır. ANAMED’deki projesinde ise bu araştırmayı genişleterek Samos ve Doğu Ege’yi ETÇ Batı Anadolu’sunun özellikle güneybatı kesiminde meydana gelen seramikle ilgili gelişmelerin bağlamı içerisine yerleştiriyor. Doktorası sırasında yaptığı temel gözlemlere dayanan bu proje, Ege ve Anadolu’daki bazı sitlerde ele geçen karşılaştırılabilir seramik malzemenin makroskopik ve mikroskopik incelemesi ile Samos’taki Kastro-Tigani Neolitik sitinden gelen seçili örneklerin petrografik analizini de kapsıyor. Bu araştırma, mobilite ve bağlantısallığı vurgulayan kavramsal bir yaklaşımı esas alarak büyük ölçüde göz ardı edilmiş bir coğrafi alana ışık tutuyor.