Mazzucato, Camilla

Stanford University

Araştırma Konusu: Düğümü Çözmek: Neolitik Megasit Araştırmalarına Sosyomateryal Bir Yaklaşım

Camilla Mazzucato Stanford Üniversitesi’nde doktora adayıdır. Bologna Üniversitesi’nde arkeoloji alanında, UCL’de ise GIS ve mekân analizi konusunda yüksek lisans yapmıştır. Araştırması, Anadolu ve Levant’ta bulunan Neolitik megasitlerde yerleşik yaşam ve toplumsal ayrımlaşmanın erken dönemdeki örüntülerini inceliyor. Geç Neolitik Çağ’a ait bu büyük nüfus merkezlerine odaklanarak Erken Holosen döneminde ilk tarım toplulukları içerisinde ortaya çıkan toplumsal bağlantı ağlarının niteliğini yeniden düşünmeyi amaçlıyor. Yatay düzlemdeki sosyal farklılık ve bağları teşhis etmeye çalışırken, bir yandan da içlerinde toplumsal tabakalaşmanın var olduğuna dair net kanıtların bulunmadığı bu topluluklarda işleyişin temelini oluşturan, birbiri içine geçmiş ve/veya birbirini kesen sosyal ilişki ağlarının yoğun çeşitliliğini tanımlamayı hedefliyor. Araştırma, metodolojik bir araç olarak formel sosyomateryal ağ yöntemlerini kullanacak ve bunları sit içi bir düzeyde Çatalhöyük veri setine uygulayarak diyakronik ve senkronik analizler yapacaktır. Mazzucato 2009’dan beri baş GIS uzmanı olarak Çatalhöyük araştırma ekibinin üyesidir. İki yıl boyunca da (2011-2012) Oxford Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışmıştır.