Matessi, Alvise

University of Pavia

Dr. Matessi, Eski Yakındoğu Çalışmaları alanındaki doktora derecesini 2014 yılında Pavia Üniversitesi’nden, Güney-Orta Anadolu’nun Hitit dönemindeki siyasi coğrafyası hakkında yazdığı tezle aldı. Araştırmalarının ana konuları, siyasi mekânların emik algılanma biçimleri, otoritenin mekânsal olarak yeniden üretimi ve mekânsal kısıtlamaların siyasi eylem üzerindeki etkileridir. Çalışmaları her ne kadar Doğu Akdeniz’in pek çok bağlamına temas etmiş ve farklı dönemlere ait veri kümelerini kullanmış olsa da, esas olarak MÖ 2. binyılda Anadolu ve Suriye’ye odaklanır. Alvise, tarihi incelerken, konuyla ilgili kaynak metinlerin yorumu ile arkeolojik peyzajların analizini birleştiren bütüncül bir yaklaşımı benimsemektedir. 2014–15 döneminde Kuzeydoğu Normal Üniversitesi Eski Medeniyetler Tarihi Enstitüsü’ne (Çangçun, Çin) misafir öğretim üyesi olarak atanan Alvise, 2016 ve 2017 yıllarında da Instituto Italiano per la Storia Antica’da (Roma, İtalya) araştırma görevlisi olarak bulundu.
KHI-ANAMED bursiyeri olarak yapacağı araştırmada, Alvise, Geç Tunç Çağı’nın başından Demir Çağı’nın sonlarına kadar (MÖ 17.–7. yüzyıllarda) Doğu Akdeniz yol ağlarının geçirdiği dönüşümü disiplinlerarası bir yaklaşımla inceleyecektir. Çalışmasının odak noktası, İç Anadolu ile Levant bölgesi arasındaki etkileşimlerde kritik rol oynayan Toros Dağları üzerindeki yollar olacaktır. Alvise’nin araştırması, yazılı kaynaklar ile arkeolojik verileri birlikte analiz ederek, Geç Tunç ve Demir Çağları’nda Anadolu ile Suriye arasındaki bölgesel ve bölgelerarası sosyokültürel kimliklerin oluşum ve dağılma süreçlerine ışık tutmaya katkıda bulunacaktır.