Marinov, Tchavdar

Ecole française d’Athènes

Araştırma Konusu: Kültürel Mirası Müzakere Etmek, Tarihe Sahip Çıkmak: Uluslarötesi Kültürel Miras Siyaseti ve Türkiye’deki Osmanlı Dönemi “Bulgar Anıtları”

Dr. Marinov, modern ve çağdaş Balkan tarihi üzerine çalışan bir tarihçidir. Atina Fransız Okulu’nun eski bir araştırmacısı olup Sofya ve Filibe Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Marinov, özellikle modern Makedonya tarihi, kültürel mirasın inşası ve Balkanlar’da geçmişin siyasi kullanımları üzerine çalıştı. Her ikisi de Fransızca olan 1944’ten Günümüze Makedonya Sorunu: Balkanlar’da Komünizm ve Milliyetçilik (Paris: L’Harmattan, 2010) ve Atalarımız Traklar: Güneydoğu Avrupa’da Antikçağ’ın İdeolojik Kullanımları (Paris: L’Harmattan, 2016) başlıklı kitapların yazarıdır. ANAMED’deki araştırma projesi, Türkiye’de bulunan, Geç Osmanlı döneminden kalma, “Bulgar anıtları” olarak nitelendirilebilecek bir dizi yapıya odaklanıyor. Marinov, çalışmasında, bu anıtların uluslarötesi kültürel miras siyasetinde oynadığı rolle ilgilenmektedir; bu rol, ulusal, yerel ve devletlerarası düzeyde çeşitli aktörlerin katılımıyla şekillenir: Türkiye ve Bulgaristan’ın devlet kurumları, İstanbul ve diğer yerlerdeki belediyeler, toplumsal dernekler ve “sivil toplum örgütleri”, girişimci iş insanları, Kilise kuruluşları ve AB kurumları gibi birçok aktör bu alanda pay sahibidir. Marinov’un projesi, böylece, tek tek binaların tarihini incelemenin yanı sıra kültürel mirasın tanımlanması ve korunması sürecinde etkili olan dinamikleri, aktörleri ve farklı mantıksal yaklaşımları da yeniden masaya yatırıyor.