Marić, Ivan 

University of Edinburgh

Araştırma Konusu: İkonoklazma Döneminden Sonra İmparatorluk İdeolojisi: Bizans’ta İmparatorluk Gücünün Sınırlarını Müzakere Etmek (843-913)

Ivan Marić, Edinburgh Üniversitesi Klasik Çalışmalar Bölümü’nde doktora adayıdır. “İkonoklazma Döneminden Sonra İmparatorluk İdeolojisi: Bizans’ta İmparatorluk Gücünün Sınırlarını Müzakere Etmek (843-913)” başlıklı doktora tezinde, kilise ile devlet arasında yeni bir güç dengesi kurmaya yönelik müzakerelere ve bu süreçte İkonakırıcılıkla ilgili anlaşmazlığın devam eden etkilerine odaklanıyor. İdeolojik mücadele çeşitli bağlamlarda tezahür ettiği ve birçok değişik vasıtayla aktarıldığından Marić’in tezi çok geniş bir yazılı ve görsel malzeme birikimine dayanmakta, temel metodoloji olarak da bütünsel bir yaklaşıma imkân veren söylem analizini kullanmaktadır. İmparator ile onun siyasi dost ve düşmanlarını içeren tebaası arasında güç ve diyalog görüntüsü oluşturmak ve ideolojiyi tanımlamak açısından ikonografinin özellikleri son derece önemli olmuştur; Marić’in ANAMED’deki projesi tezin tam da bu yönüyle ilgilidir, yani İkonoklazma sonrası ortaya çıkan tasvir programının iki gücün sınırlarıyla ilgili siyasal söylemle ne gibi bir ilişkisi olduğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Ayasofya’nın Bizans başkentinin yaşamındaki muazzam varlığı –yani şehrin ve şehir sakinlerinin görsel ve ideolojik manzarasına hâkim konumu– ve imparator ile patrik arasındaki etkileşimin gerçekleştiği mekân oluşu nedeniyle, söz konusu dönemde Büyük Kilise’de gerçekleştirilen tasvir programının incelenmesi bu projenin merkezinde yer almaktadır.