Mansour, Ibrahim

University of California, Santa Barbara (UCSB)

Ibrahim Mansour California Üniversitesi, Santa Barbara, Tarih Bölümü’nde doktora adayıdır. Lisans eğitimini siyaset bilimi ve Ortadoğu çalışmaları alanında Rutgers Üniversitesi’nde (2008) tamamladıktan sonra Kahire’deki Sibawayh Merkezi’nde Arapça ve İslam çalışmaları üzerine eğitim gördü (2008–2010). Kahire Amerikan Üniversitesi Arapça Çalışmaları programında İslam çalışmaları alanına yoğunlaşarak 2013’te tamamladığı yüksek lisans eğitimine devam ederken, bir yandan da üniversite kütüphanesinde Ortadoğu uzmanı olarak görev yaptı (2012–2013). ANAMED’e gelmeden önce, çalışmalarını bir süre Mısır’daki Amerikan Araştırma Merkezi’nde doktora bursiyeri olarak sürdürdü (2017–2019).
Mansour, Şâzelî tarikatının entelektüel ve doktriner tarihini yazarken Akdeniz Müslüman coğrafyasındaki Ortaçağ mutasavvıflarının sosyopolitik, kültürel ve düşünsel bağlamını göz önüne alıyor. Tarikatın 13 ila 15. yüzyıllar arasındaki erken dönemine odaklandığı araştırmasında, Şâzeliyye’nin ilk düşünürlerinin gerek kendilerinden önceki gelenekle gerekse de kendi entelektüel çevreleriyle nasıl ilişki kurduklarını anlamayı amaçlıyor. Arapçada “yönetim” veya “idare” anlamına gelen tadbīr (tedbîr) tabirini yazmakta olduğu Şâzelî tarikatı tarihi için bir nirengi noktası olarak kullanıyor; zira, bu tarikatın öğretileri, isqāṭ al-tadbīr (ıskâtu’t-tedbîr) doktrini—yani “tedbîri bırakma” veya Allah’a tümüyle teslim olma, güvenme anlayışı—etrafında şekillenmiştir. Dolayısıyla, tadbīr (tedbîr), dönemin İslami entelektüel çevrelerinde yaygın kullanılan bir terim olarak Şâzelîlerin Ortaçağ Müslüman dünyasının aydın ve âlimlerinin zihinlerini meşgul eden en düşündürücü meselelerle nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunu incelemeye imkân vermektedir. Bu sayede, Mansour’un çalışması Şâzelî tarikatının erken dönemine odaklanmakla birlikte İslam araştırmalarına daha büyük bir katkı da sunabilecektir.