Makris, Georgios

Dumbarton Oaks Research Library and Collection

Araştırma Konusu: Bizans Dönemi Trakya’sında Manastır Toplulukları ve Sıradan Halk (yakl. 950-1376)

Georgios (Yorgos) Makris, Birmingham Üniversitesi Bizans Çalışmaları programının son yılında bir doktora adayıdır. Tezi, onuncu ila on dördüncü yüzyıllar arasında Bizans Trakya’sında bulunan keşişleri ve manastır kurumlarını inceleyen ilk kapsamlı çalışmayı oluşturuyor. Makris, çalışmasında zengin kaynak metinlerden ve Türkiye ile Yunanistan’da yapılan geniş çaplı arkeolojik saha çalışmalarından yararlanarak manastırcılığın Trakya’daki gelişiminin ve mekânsal organizasyonunun izini sürüyor ve Bizans dünyasının dinî kültüründe yer alan “kutsal dağ” kavramına açıklık getirmeye çalışıyor. Makris’in ilgi alanları, Bizans maddi kültürünü, manastır arkeolojisini ve Ortaçağ’da manastırlar ile sıradan halk arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır. En son Washington, D.C.’deki Dumbarton Oaks’tan Bizans çalışmaları alanında burs almış olan Makris, ANAMED’de bulunduğu süre boyunca tezini yayına hazırlamayı planlıyor. Bizans dönemi Trakya’sının kültürel tarihi üzerine bir monografi olarak hazırladığı bu çalışma, kentsel ve kırsal bölgelerdeki yerli halkın sosyal ve iktisadi yaşamlarını bütüncül olarak gözler önüne sermeyi amaçlıyor.