Lin, Wei-sheng

University of Birmingham

Araştırma Konusu: On Üçüncü ve On Dördüncü Yüzyıl Kilikya Ekonomisinin Dinamikleri

Wei-Sheng Lin, Birmingham Üniversitesi, Bizans, Osmanlı ve Modern Yunan Çalışmaları Merkezi’nde doktora adayıdır. Araştırması, on üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda Kilikya’daki ticari faaliyetleri etkileyen coğrafi ve kurumsal dinamiklere odaklanıyor. Portolan haritalarını ve seyyah anlatılarını kullanarak bu iki yüzyıl boyunca ticaret açısından öne çıkan çeşitli yerleri ele alıyor. Bu çalışma, krallığın en önde gelen ticaret merkezi olarak Ayas’a atfedilen önemi sorgularken zamanla farklı merkezlerin öne çıkmış olmasından hareket ediyor. Lin, Cenovalıların ve Venediklilerin elde ettiği ticari imtiyazları inceleyerek bu iki ayrıcalık serisinde ve her birinin kendi tüccar grubunun faaliyetleri üzerindeki etkisinde apayrı kurumsal dinamiklerin söz konusu olduğunu gösteriyor. ANAMED’deki bursiyerliği süresince, Lin, uzun zamandır Akka ve Famagusta’nın yükselişi ve düşüşü üzerinden anlatılan Orta çağ Doğu Akdeniz ticareti için alternatif bir anlatı sunmayı amaçlamaktadır.