Lau, Hannah Kwai-Yung 

University of California LA

Araştırma Konusu: Geç Neolitik Halaf Döneminde Mobilite ve Kaynaklara Yönelik İşbirliği

Dr. Lau, UCLA’den arkeoloji alanında doktora derecesi almıştır (2016). Araştırmasında, insanların geçmişte kaynak kullanımını nasıl koordine ettiğini ve eski insanlar arasında özellikle tarımsal üretim ve hayvancılık alanındaki bu işbirliğinin ne gibi değişimlere yol açtığını veya sosyopolitik ilişkilerde meydana gelen dönüşümlerden nasıl etkilendiğini incelemektedir. Türkiye’nin güneydoğu kesiminde Halaf dönemine ait bir yerleşme olan Domuztepe’de (yakl. kal. MÖ 6000-5450) bulunan materyal üzerinde yaptığı zooarkeolojik ve biyojeokimyasal analizler, hem gündelik geçim faaliyetleriyle uğraşanlar hem de büyük ölçekli toplu ziyafet etkinliklerine katılanlar arasındaki sosyal ve ekonomik işbirliği ve eşgüdümü belgelemektedir. ANAMED’de üzerinde çalışacağı “Geç Neolitik Halaf Döneminde Mobilite ve Kaynaklara Yönelik İşbirliği” başlıklı projesi, Domuztepe’de yaptığı önceki çalışmalarında tespit ettiği hareketliliği Halaf kültür alanının daha geniş bağlamı içerisine yerleştirmeyi amaçlayan karşılaştırmalı bir projedir. Lau bu amaçla tarımsal üretimi incelemeyi, gerek ham ve nihai ürünlere yönelik değiş tokuş ve etkileşimlere gerekse de toplu katılımın söz konusu olduğu eylemlere ilişkin kanıtları çözümlemeyi hedefliyor. Tüm bu süreçler bir arada değerlendirildiğinde, ilerideki Kalkolitik dönemde arkeolojik olarak tespit edilmesi daha kolay bir hâle evrilecek olan yeni sosyal organizasyon biçimlerinin henüz geliştirilmeye başlandığı Yakın Doğu tarihinin bu önemli evresine ışık tutacaktır.