Laforest, Caroline

University of Bordeaux

Araştırma Konusu: Roma ve Proto-Bizans Dönemlerinde Anadolu’da Defin Gelenekleri: Arkeoantropolojik Bir Perspektif

Üniversite eğitimini, arkeoloji alanında lisans (Dijon Üniversitesi, Fransa), biyolojik antropoloji alanında ise yüksek lisans (Bordeaux Üniversitesi, Fransa) derecesi alarak tamamladı. Doktora öncesi iki yıl boyunca, iki Fransız kamu kurumu bünyesinde, kurtarma kazılarında arkeoantropolog olarak çalıştı. Doktora tezi için Anadolu’da araştırmalar yapmaya, 2010 yılında, Frigya Hierapolis’inde bulunan Roma dönemine ait ev tipi bir mezarın kazısını yapmamın önerilmesiyle başladı. Arkeotanatoloji, osteolojik ölçümler, stratigrafi ve mezar eşyalarının incelenmesi yoluyla definle ilgili davranış ve uygulamaların analizini yapmak, en az 293 kişinin gömüldüğü bu kalabalık mezarın Augustus döneminden 7. yüzyıla kadar uzun bir süre boyunca nasıl idare edildiğini yeniden kurabilmesini sağladı. Doktora tezini Aralık 2015’te savundu. Şimdi ise Anadolu ile ilgili araştırmalarımı genişletme sürecindedir. Şimdiki çalışmalarında, mezar anıtlarına ilişkin tasavvurumuzun durağanlığını aşmak için, iskelet ölçeğinden nekropol ölçeğine kadar mezar yerlerinin nasıl tasarlandığını ve yönetildiğini anlamayı amaçlamaktadır.
ANAMED’deki araştırmalarının yanı sıra, Frigya Hierapolis’i kazılarını yürüten İtalyan Arkeoloji Misyonu için çalışmaktayım; ayrıca, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’ne mensuptur.