Kyriakidis, Savvas

New Europe College

Araştırma Konusu: Bizans Dünyasında Paralı Askerler: 11.-15. Yüzyıllar

Dr. Savvas Kyriakidis, doktora derecesini Birmingham Üniversitesi’nden, Bizans İmparatorluğu’nun geç dönemdeki askerî tarihi üzerine yazdığı tezle aldı. Tezinin önemli ölçüde revize edilmiş bir versiyonu, Warfare in Late Byzantium, 1204–1453  [Geç Dönem Bizans’ında Savaş (1204-1453)] başlığıyla monografi olarak yayımlandı (Leiden: Brill, 2011). ANAMED’in yanı sıra Princeton Üniversitesi, Johannesburg Üniversitesi ve Bükreş’teki Yeni Avrupa Koleji’nde araştırma görevlisi olarak bulunmuş olan Kyriakidis, Sabancı Üniversitesi ve Kıbrıs Açık Üniversitesi’nde Bizans tarihi dersleri verdi. Bizans’ta, Geç Ortaçağ döneminde Balkanlar’da ve Latin egemenliğindeki Yunanistan’da savaşın doğası üzerine makaleler yayımladı. ANAMED’deki projesi ise Bizans’taki paralı askerlik hizmetinin niteliklerine odaklanmaktadır.