ANAMED ve NIT Kütüphaneleri Üyeliği

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) kütüphaneleri ile Türkiye’de Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT-İstanbul), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) koleksiyonlarından faydalanmak için lütfen Üyelik Formu‘nu doldurunuz.

Koç Üniversitesi Tüzel Kişiliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan ANAMED ve NIT Kütüphaneleri’ne üye olunabilmesi için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekmekte olup, bu koşullar açısından aşağıdaki tanımlar ve kısaltmalar esas alınacaktır.

Kısaltmalar

 • KU: Koç Üniversitesi
 • ANAMED: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
 • NIT: Hollanda Araştırma Enstitüsü
 • ARIT: Türk – Amerikan İlmî Araştırmalar Dernegi
 • TEBE: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü
 • ICLS: Kampüslerarası Ödünç Verme Sistemi
 • ILL: Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi

Tanımlar

 • Yerinde kullanım: Basılı ve elektronik kütüphane materyalinin yalnızca kütüphane alanı içinde kullanımı.
 • Ödünç hakkı: Koç Üniversitesi Mensupları ve ANAMED bursiyerlerine tanınmış belirli süreli materyal ödünç alma ve kütüphane dışında kullanma hakkı.
 • KU Topluluğu Üyeliği: Yalnızca KU üyeleri ve ANAMED bursiyerlerine verilir. ANAMED ve NIT kütüphaneleri ile ARIT ve TEBE koleksiyonlarının yerinde kullanımını ve ANAMED koleksiyonunda ödünç hakkını sağlar.
 • NIT Üyeliği: NIT personeli ve bursiyerlerine verilir. NIT Kütüphanesi’nin yerinde kullanımını sağlar.
 • Dış Üyelik: İlgili alanlarda çalışan, fakat Koç Üniversitesi mensubu olmayan araştırmacılara verilir. ANAMED ve NIT kütüphaneleri ile ARIT ve TEBE koleksiyonlarının yerinde kullanımını sağlar. ANAMED koleksiyonunda ödünç hakkı sağlamaz.

Koşullar

 • ANAMED ve NIT Kütüphaneleri kullanım ve ödünç hakları üyelik sistemi çerçevesinde tanımlanmıştır.
 • Koç Üniversitesi mensupları ve ANAMED bursiyerleri, ANAMED ve NIT kütüphanelerinin doğal üyesi kabul edilir. Ayrıca başvuru yapmaları gerekmez.
 • Koç Üniversitesi kimlik kartı sahipleri her iki kütüphane alanını da kullanabilir, materyal ödünç alabilir ve kütüphane hizmetlerinden faydalanalabilirler.
 • NIT üyeleri NIT Kütüphanesi’ni başka bir başvuruya gerek duymaksızın kullanabilirler.
 • NIT Kütüphanesi ile ARIT ve TEBE koleksiyonları hiçbir koşulda ödünç materyal vermemekte, yalnızca yerinde kullanım hakkı tanımaktadır. ANAMED Kütüphanesi için ödünç alma ve doküman sağlama hakları https://anamed.ku.edu.tr/tr/hizmetler sayfasında görülebilir.
 • Koç Üniversitesi mensubu olmayan araştırmacıların kütüphaneden faydalanabilmeleri dış üyelik sistemiyle sağlanmaktadır.
 • Arkeoloji, antropoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi, kültürel miras, kültürel koruma, tarih, müze çalışmaları ve kent çalışmaları konularında çalışan lisansüstü araştırmacı, akademisyen ve bağımsız araştırmacılar kütüphaneye dış üye olmak için başvurabilirler.
 • Üyelik başvurusu https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/anamed_nit_kutuphaneleri_ortak_uyelik_basvuru_formu uzantılı internet sayfası üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Üyelik için fotoğraf ve ayrıca aşağıdaki ek belgeler gerekmektedir:

Öğretim görevlileri için,

 • Resmi personel kimliği ve/veya bağlı olunan kurumdan öğretim görevliliğini teyit eder ıslak imza ve mühürlü mektup

Yüksek lisans / doktora öğrencileri için,

 • Öğrenci belgesi
 • Transkript (onaylı olması gerekli değildir)

Bağımsız araştırmacılar için,

 • Bağımsız araştırmacı olarak çalışılan projeye dair belge,
 • Kütüphanelerden en az birinin koleksiyonlarını kullanma ihtiyacını gösteren bir niyet mektubu
 • Yukarıda belirtilen alanlarda herhangi bir kurumda çalışılıyorsa o kuruma ait kimlik kartı.

Koç üniversitesi haricindeki üniversitelerde yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören lisans öğrencileri için,

 • Okudukları bölümden onaylı, ANAMED ve NIT koleksiyonlarını kullanma gereğini açıklayan bir niyet mektubu.

Yukarıda yer alan 7 no’lu koşulda belirtilen çevrimiçi (online) başvuru formu doldurduktan sonra gerekli belgeler dijital ortamda sisteme yüklenerek başvuru yapılabilecektir.

 • Lisans öğrencileri için yapılacak değerlendirme sonucunca kullanım süresi ihtiyaca özel olarak belirlenecek ve üyelik kartı verilmeksizin giriş hakkı sağlanacaktır.
 • Belgeleri eksik olan başvurular kabul edilmez.
 • Tüm dış üyelere fotoğraflı bir kütüphane kimlik kartı verilir. Dış üyeler bu kimlik kartını kütüphanelerin yer aldığı “Merkez Han” adlı işhanının girişinde güvenliğe ve sorulduğunda kütüphane görevlilerine göstermekle yükümlüdür. Kütüphane görevlileri, kütüphane kimlik kartının, kartı fiziken kullanan kişiye ait olmadığından şüphelenmeleri halinde ilgili kişinin resmi kimliğini göstermesini talep edebilirler.
 • Üyeler, işbu üyelik koşullarının ihlali başta olmak üzere kendilerinin ANAMED ve NIT kütüphanelerine olan üyelikleriyle ilgili her türlü statü değişikliği ve özellikle üyeliğin sona erdirilmesi durumlarında, başvuru sırasında beyan ettikıleri e-posta adreslerine yapılacak olan bildirimlerin geçerli olacağını, e-posta adreslerini değiştirmeleri halinde bu değişikliğe ilişkin bildirimde bulunacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Dış üyelik süresi 1 yıldır. Süre dolduğunda üyelik kendiliğinden yenilenmez. Üyeliğin sona ermesinin ardından yenileme işlemi aynı başvuru formuna kurum aidiyetinin veya kullanım ihtiyacının devamına ilişkin bir belge yüklenerek yapılabilir.