ANAMED ve NIT Kütüphaneleri Üyeliği

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) kütüphaneleri ile Türkiye’de Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü (ARIT-İstanbul), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) koleksiyonlarından faydalanmak için lütfen Üyelik Formu‘nu doldurunuz.

Kütüphanenin üyelik koşulları, üyelerin kütüphane kaynaklarına ve hizmetlerine uygun erişimini sağlar. Koç Üniversitesi Tüzel Kişiliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan ANAMED ve NIT Kütüphaneleri’ne üye olunabilmesi için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekmekte olup, bu koşullar açısından aşağıdaki tanımlar ve kısaltmalar esas alınacaktır.

 

Kısaltmalar

 • KU: Koç Üniversitesi
 • ANAMED: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
 • NIT: Hollanda Araştırma Enstitüsü
 • ARIT: Türk – Amerikan İlmî Araştırmalar Derneği
 • TEBE: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü
 • ICLS: Kampüslerarası Ödünç Verme Sistemi
 • ILL: Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi

 

Tanımlar

 • Yerinde kullanım: Basılı ve elektronik kütüphane materyalinin yalnızca kütüphane alanı içinde kullanımı.
 • Ödünç hakkı: Koç Üniversitesi Mensupları ve ANAMED bursiyerlerine tanınmış belirli bir süre için  materyal ödünç alma ve kütüphane dışında kullanma hakkı.
 • KU Topluluğu Üyeliği: Yalnızca Koç Üniversitesi mensuplarına ve ANAMED bursiyerlerine verilir. ANAMED ve NIT kütüphaneleri ile ARIT ve TEBE koleksiyonlarının yerinde kullanımını ve ANAMED koleksiyonunda ödünç hakkını sağlar.
 • NIT Üyeliği: NIT personeli ve bursiyerlerine verilir. NIT Kütüphanesi’nin yerinde kullanımını sağlar.
 • Dış Üyelik: İlgili alanlarda çalışan, fakat Koç Üniversitesi mensubu olmayan araştırmacılara verilir. ANAMED ve NIT kütüphaneleri ile ARIT ve TEBE koleksiyonlarının yerinde kullanımını sağlar. ANAMED koleksiyonunda ödünç hakkı sağlamaz.

 

Koşullar

 • ANAMED ve NIT Kütüphaneleri kullanım ve ödünç hakları üyelik sistemi çerçevesinde tanımlanmıştır
 • Koç Üniversitesi mensupları ve ANAMED bursiyerleri, ANAMED ve NIT kütüphanelerinin doğal üyesi kabul edilir. Ayrıca başvuru yapmaları gerekmez.
 • Koç Üniversitesi kimlik kartı sahipleri her iki kütüphane alanını da kullanabilir, ANAMED Kütüphanesi’nden materyal ödünç alabilir ve kütüphane hizmetlerinden faydalanalabilirler.
 • NIT üyeleri NIT Kütüphanesi’ni başka bir başvuruya gerek duymaksızın kullanabilirler.
 • NIT Kütüphanesi ile ARIT ve TEBE koleksiyonları hiçbir koşulda ödünç materyal vermemekte, yalnızca yerinde kullanım hakkı tanımaktadır. ANAMED Kütüphanesi için ödünç alma ve doküman sağlama hakları Hizmetler sayfasından görülebilir.
 • Koç Üniversitesi mensubu olmayan araştırmacıların kütüphaneden faydalanabilmeleri dış üyelik sistemiyle sağlanmaktadır.
 • Arkeoloji, antropoloji, mimarlık tarihi, sanat tarihi, kültürel miras, kültürel koruma, tarih, müze çalışmaları ve kent çalışmaları konularında çalışan Koç Üniversitesi mensubu olmayan lisansüstü araştırmacı, akademisyen ve bağımsız araştırmacılar kütüphaneye dış üye olmak için başvurabilirler.
 • Üyelik Başvuru Formu doldurularak üyelik başvurusunda bulunabilinir.
 • Üyelik başvurusunun tamamlanabilmesi için bir adet vesikalık fotoğraf ve aşağıda belirtilen belgeler gerekmektedir:
 • Öğretim görevlileri için:

Resmi personel kimliği ve/veya bağlı olunan kurumdan öğretim görevliliğini teyit eder ıslak imza ve mühürlü mektup

 • Yüksek lisans / doktora öğrencileri için:

Öğrenci belgesi

 • Bağımsız araştırmacılar için:

Çalışılan projeyi ve kütüphane koleksiyonlarının en az birini kullanma ihtiyacını açıklayan bir belge

Yukarıda belirtilen alanlarda herhangi bir kurumda çalışılıyorsa o kuruma ait kimlik kartı

 • Koç üniversitesi haricindeki üniversitelerde yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören ve spesifik bir proje üzerine çalışan lisans öğrencileri için,

Okudukları bölümden/proje danışmanlarından onaylı, ANAMED ve NIT koleksiyonlarını kullanma gereğini açıklayan ve proje tarihlerini belirten bir niyet mektubu

 

Üyelik Başvuru Formu ancak tüm zorunlu alanlar doldurulduktan ve gerekli belgeler yüklendikten sonra ANAMED Kütüphanesi’ne gönderilecek.

 • Bilgileri veya belgeleri eksik olan başvurular kabul edilmez.
 • Lisans öğrencileri için yapılacak değerlendirme sonucunda kullanım süresi proje/araştırma süresine göre belirlenecek  ve kısa dönem üyelik hakkı sağlanacaktır.
 • Tüm dış üyelere bir kütüphane kimlik kartı verilir. Dış üyeler bu kimlik kartını kütüphanelerin yer aldığı Merkez Han işhanının girişindeki güvenliğe ve sorulduğunda kütüphane görevlilerine göstermekle yükümlüdür. Kütüphane görevlileri, kütüphane kimlik kartının, kartı fiziken kullanan kişiye ait olmadığından şüphelenmeleri halinde ilgili kişinin resmi kimliğini göstermesini talep edebilirler.
 • Üyeler, işbu üyelik koşullarının ihlali başta olmak üzere kendilerinin ANAMED ve NIT kütüphanelerine olan üyelikleriyle ilgili her türlü statü değişikliği ve özellikle üyeliğin sona erdirilmesi durumlarında, başvuru sırasında beyan ettikleri e-posta adreslerine bilgilendirme yazısı gönderilecektir. E-posta adreslerini değiştirmeleri halinde bu değişikliği kütüphane personeline bildirmeleri gerekmektedir.
 • Dış üyelik süresi 1 yıldır. Süre dolduğunda üyelik kendiliğinden yenilenmez.  Üyelik yenileme işlemi, çevrimiçi üyelik formunu yeniden doldurularak ve yukarıda belirtilen gerekli belgeleri tekrardan yüklenerek yapılır.
 • Üyelik koşulları imzalanan formlar – üyelik süresi kadar – 1 yıl geçerlidir. Kısa süreli üyelik durumunda (Lisans öğrencileri / Özel ziyaretçiler), imzalanan form bu belirlenen zaman aralığı kadar geçerlidir. Kütüphane, imzalı formları üyeliğin kanıtlanması için saklamaktadır. Üyeliğin sona ermesinden sonra formlar imha edilir. Üyeliğin yenilenmesi için yeni bir form imzalanmalıdır.