TEBE Koleksiyonu

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) 1991 yılında kurulmuştur. Kütüphane koleksiyonu Ön Asya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji ağırlıklı olmakla beraber Prehistorya, Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Hititoloji, Eski Yunan Dili, Latin Dili, Asur Dili, Bizans, Mimarlık ve Restorasyon gibi konularda olup, kütüphanede 5.000’in üzerinde kitap, yaklaşık 1.000 ayrıbasım ve 187 adet süreli yayın bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren kütüphane kataloğu çevrimiçi ulaşıma açılmıştır.