Dolaşım Hizmeti

Dolaşım hizmeti politikaları, kullanıcıların kütüphane materyallerini çalışmaları ve araştırmaları için en elverişli şekilde kullanmalarına sağlamayı amaçlamaktadır. Sıklıkla kullanılan referans kaynaklar- atlaslar, rehberler, ansiklopediler, sözlükler- kütüphane dışına çıkarılamazlar. Genel koleksiyona ait materyal, Danışma Masası’ndan kişilerin hesabına verilebilir, iade edilebilir veya süreleri yenilenebilir. Kullanıcıların ödünç alma hizmetinden yararlanmaları için güncel bir kütüphane kartları olması gerekmektedir. Dolaşım hizmeti sadece Koç Üniversitesi fakülte üyeleri, öğrencileri, idari personeli ve bursiyerler içindir.

 

Ödünç Alma Kuralları

ANAMED Bursiyerleri

 • 25 kitap, 4 ay süre, 1 yenileme hakkı (30 gün), kitaplar başka bir kullanıcı ricası üzerine geri istenebilir
 • 2 DVD/VCD, 3 gün, 1 yenileme (yenileme süresi bir gündür)
 • Güncel dergiler bir gece/haftasonu için hesaba verilebilir (17:45 – 09: 00)
 • Çevrimiçi yenilemeye kaynağın iade tarihinden önce veya kitaplar için olan 3 günlük geçici cezasız dönemin sonuna kadar izin verilmektedir
 • Döküman sağlama hizmeti: Kampüslerarası istek (ICLS), 5 makale ve kütüphanelerarası istek (ILL) 5 kitap talep etme hakkı var.

Koç Üniversitesi Öğrencileri (Lisans)

 • 25 adet kitap, 30 gün süre, 1 yenileme hakkı
 • Çevrimiçi yenilemeye kaynağın iade tarihinden önce veya kitaplar için olan, 3 günlük geçici cezasız dönemin sonuna kadar izin verilmektedir
 • Doküman Sağlama Hizmeti: Kampüsler arası ödünç verme hizmeti (ICLS), 5 makale isteği hakkı (Kütüphaneler arası ödünç verme (ILL) kapsamında kitap temin etme hakkı bulunmamaktadır)

Koç Üniversitesi Öğrencileri (Lisansüstü ya da Doktora), Kısa Dönemli Öğretim Üyeleri ve KU Öğretim Üyelerinin Lisanüstü Asistanları

 • 50 adet kitap, 90 gün süre, 1 yenileme hakkı (30 gün)
 • Çevrimiçi yenilemeye kaynağın iade tarihinden önce veya kitaplar için olan 3 günlük geçici cezasız dönemin sonuna kadar izin verilmektedir
 • Doküman Sağlama Hizmeti: Kampüsler arası ödünç verme hizmeti (ICLS), 5 makale isteği, kütüphaneler arası ödünç verme (ILL) aracılığıyla 5 kitap

Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri Fakülte Üyeleri

 • 100 kitap, 1 yıl, yenileme yok, kitaplar başka bir kullanıcı ricası üzerine geri istenebilir
 • Bir materyalin teslim tarihinden önce ya da kitaplar için 3 günlük bekleme süresinin sonuna kadar online yenileme mümkündür
 • Doküman Sağlama Hizmeti: kampüslerarası istek (ICLS), 10 makale isteği, kütüphanelerarası istek (ILL) yoluyla bir seferde 5 kitap

Koç Üniversitesi İdari Personeli

 • 25 kitap, 30 gün süre, 1 yenileme (30 days)
 • Bir materyalin teslim tarihinden önce veya kitaplar için 3 günlük bekleme süresinin sonuna kadar online yenileme mümkündür
 • Doküman Sağlama Hizmeti: kampüslerarası istek (ICLS), 10 makale isteği, kütüphanelerarası istek (ILL) yoluyla bir seferde 5 kitap.

Dış Üyeler

 • Dış üyeler sadece Suna Kıraç Kütüphane’sinden, ANAMED ve NIT birim kütüphanecilerinin aracılığıyla ve ANAMED ve NIT Kütüphaneleri’nde kullanmak şartıyla toplam 3 kitap isteyebilir.

Cezalar ve Ücretler 

İade tarihi geçmiş birçok materyal için ceza günlük 1,25 TL’dir. Geçici cezasız dönemden sonra iade edilen bütün materyaller, iade tarihinin geçirildiği her gün için cezaya tabii tutulacaktır. Örneğin, dört gün gecikmeli iade edilen bir kaynak, 5 TL’lik bir cezaya tabi tutulacaktır.

Suna Kıraç Kütüphanesi’nden ödünç alınan DVD’ler için ceza günlük 2,50 TL’dir. Bu kaynaklar için geçici cezasız dönem yoktur.

Bir kullanıcı herhangi bir kaynağa hasar verdiğinde ya da kaybettiğinde derhal anamedLibrary@ku.edu.tr adresine mail atarak veya 0-212-393-6061 numaralı telefonu arayarak haber vermelidir. Kayıp durumlarında, kullanıcılardan materyalin güncel bedeli, 32.50 TL işlem bedeli ve varsa gecikme bedeli talep edilir.

Yenileme

Kullanıcılar iade tarihinin ardından gelen geçici cezasız dönemin sonuna dek, başka bir kullanıcının ayırtmadığı herhangi bir kaynağın ödünç süresini yenileyebilir. Materyaller çevrimiçi olarak, Hesabım aracılığıyla da yenilenebilir. Siteye giriş yaptıktan sonra “Checked Out Items” ikonuna tıklayarak ödünç aldığınız bütün materyallerin listesine ulaşabilirsiniz. Kitap ödünç alanlar bütün kaynakları aynı anda yenileyebilir veya o anda yenilemek istedikleri kaynakları işaretleyerek işlem yapabilirler.

Kullanıcılar materyallerini yenileme işlemini kütüphaneye gelerek de yapabilirler. Geçici cezasız dönemi geçiren kullanıcılar yenileme işlemlerini sadece Danışma Masası’ndan yapabilirler.

Kaynak Ayırtma/ Geri Çağırma

Koç Üniversitesi mensupları, DVD/VCD’ler dışında diğer kullanıcılar tarafından ödünç alınmış bütün materyalleri kaynak ayırtma/geri çağırma hakkına sahiptirler. Geri çağırma çağrısı yapılan kaynağı hali hazırda elinde tutan kullanıcı onu 72 saat içinde iade etmek zorundadır. Bu zaman diliminden sonra iade edilen materyaller günlük 2,50 TL’lik cezaya tabi tutulur. Kaynak ayırtma/geri çağırma işlemi yapan kullanıcı, kaynak kütüphaneye iade edildiğinde ve ödünç alınmaya hazır olduğunda e-posta yoluyla uyarılır. Bir kaynağı geri çağıran kullanıcılar istedikleri materyali Danışma Masası’ndan alabilirler. Geri çağırma yapılan kaynağın ödünç süresi uzatılamaz.

Kullanıcılar, Kütüphane kataloğundan – ödünç alındıktan sadece 1 ay sonra aktif olan – materyal kaydının üstünde bulunan “Request” seçeneğine basarak materyali geri çağırabilirler. Bunun ardından istek sahibinden kısa bir geri çağırmayı doğrulama formu doldurması istenir.

Kütüphane’nin bu geri çağırma talebini, ders rezervi amacıyla herhangi bir materyal için kullanabileceğini lütfen unutmayın.

Kütüphanede Bilgisayar Kullanımı

Tüm kullanıcılar araştırmaları için kütüphanedeki bilgisayarları kullanabilirler. Bilgisayarlardan hem Merkez Kütüphane’ye hem de ANAMED Kütüphanesi’ne çevirimiçi erişim mümkündür. Kullanıcılar ayrıca Bibliopera kataloğunda da araştırma yapabilir.

Fotokopi, Tarama, Yazıcı Hizmeti

Kullanıcılar kütüphane kaynaklarının fotokopisini çekmek veya taramak için kütüphanedeki fotokopi ve tarama makinalarını kullanabilirler. Çıktı almak için de kütüphanedeki bilgisayarları kullanarak yazıcı hizmetinden yararlanabilirler.

ANAMED ve NIT Kütüphaneleri Kullanım Kuralları

Bu kuralların temel amacı, tüm kullanıcıların ortak faydalarını korumak, kütüphanenin işlevlerini olabildiğince verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktır. Bu nedenle bu kurallar, kütüphane içerisindeki etik çalışma kurallarını belirler.

Kütüphanedeki tüm bilgisayarların ve IT hizmetlerinin kullanımı, Koç Üniversitesi bilgisayarlarının ve very ağlarının kullanım politikasına uygun olmalıdır

 • Kütüphane çalışma saatleri kütüphane personeli tarafından belirlenir. Bu saatler zaman zaman değiştirilebilir. Saat değişikliğiyle ilgili duyurular kütüphanedeki panolara asılır ve kütüphanenin sosyal medya hesabında paylaşılır.
 • Kullanıcılar, başkalarının sessiz çalışma haklarına saygı göstermelidir. Bunun için kütüphane genelinde sessiz olunmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya video izlemek (kulaklıkla bile) yasaktır.
 • Kütüphanede cep telefonları kapatılmalı veya titreşimsiz sessiz modda olmalıdır. Cam kapıların dışında, ses yalıtımı olmadığı için, telefon görüşmesi yapmak ve yüksek sesle konuşmak da yasaktır.
 • Kütüphane bireysel çalışma için tasarlanmıştır. Grup çalışmaları yapılamaz.
 • Kablosuz ağ yalnızca akademik çalışmalar içindir. Kablosuz ağı program, film vb. indirmek için kullanmak yasaktır.
 • Hiçbir kütüphane materyali, sistemde kurallara uygun bir şekilde kaydı yapılmadıkça, kütüphane dışına çıkartılamaz. Ödünç alınan materyaller, öngörülen süre içinde iade edilmelidir ve iadeleri uygun şekilde kütüphanede kaydedilmelidir.
 • Belirlenmiş kategorilerdeki kütüphane kaynakları özel izin alınmaksızın ödünç alınamaz: (a) Referans koleksiyonlarındaki kaynaklar; (b) “Yalnızca kütüphane kullanımı” etiketli kaynaklar; (c) Ayrıbasımlar; (d) Dergiler.
 • Kütüphane kullanıcıları kütüphane kaynaklarına özen göstermeli. Kaynakların içine yazılması, üstlerinin çizilmesi, içlerinden sayfaların koparılması yasaktır.
 • Kütüphane materyalinde herhangi bir hasar olması durumunda, kullanıcı idare tarafından belirlenen fiyatı ödemek veya materyali yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.
 • Kullanıcılar kaynakları kullandıktan sonra masaların üstünde bırakmalıdırlar. Kullanıcılar kaynakları rafa koymaya çalışmamalıdırlar. Günün sonunda, iç kullanım istatistiklerini tutmak için masalardaki tüm kaynaklar, raflara kaldırılmadan evvel, kütüphane ekibi tarafından sayılmaktadır.
 • Dış üyeler, başka bir zaman kullanmaları gereken kitapları, üstlerine adlarını yazan bir not bırakarak, kitapları “Kullanımdaki Kitaplar” rafına bırakabilirler. Bu raflar her ayın başında boşaltılmaktadır. Bu raftaki kitaplar, kütüphane personeli tarafından, önceden bildirilmeksizin ödünç verilebilir, Koç Üniversitesi mensuplarına ödünç verilebilinir.
 • Dolaplar kişisel eşyalarınızı bir günlüğüne bırakmak için kullanılabilir (gece kullanımı). Anahtarlar Danışma Masası’ndan temin edilir. Diğer tüm materyellerde olduğu gibi, dolap anahtarları da kullanıcının hesabına kaydedilir ve kütüphane personeline iade edilmesi gerekir.
 • Dolap dışında bırakılmış eşyalarından sorumluluğu yalnız ve yalnız kullanıcılara aittir. Kaybolan özel eşyalar için kütüphane yönetimi sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Kütüphanede kapalı pet şişe içinde su veya ağızlıklı matara dışında yiyecek ve içecek tüketimi yasaktır. Su içmek için bardak temin edilemez.
 • Hiçbir sandalye veya masa bir kişinin özel kullanımına tahsis edilemez.
 • Kütüphanenin tüm alanları temiz ve özenli kullanılmalı, tüm çöpler çöp kutularına atılmalıdır.
 • Acil bir durumda ya da yangın alarmı duyulduğunda, kütüphane personelinin uyarısı doğrultusunda kütüphane hızlı bir şekilde terk edilmelidir.
 • Kütüphanede fotoğraf çekmek kütüphane yönetiminin iznine bağlıdır.
 • Kullanıcılar telif haklarından doğan kısıtları gözetmekle yükümlüdür ve kitapların tamamını tarayamaz veya kopyalayamazlar.
 • Üyeler kütüphane personelinin yaptığı uyarıları dikkate almakla yükümlüdürler.
 • Dış üyelik 1 yıl için verilir. Her yılın sonunda üyeler yenileme başvurusu yaparak kurum aidiyetlerinin ve kütüphane kullanım ihtiyaçlarının devamını açıklamak ve kanıtlamakla yükümlüdürler.
 • 1 yılın sonunda yenileme başvurusunda bulunmayan dış üyelerin üyelik kayıtları silinir.
 • Kurallara uygun hareket etmeyen kullanıcılar sözlü olarak uyarılır. Kütüphane personeli tarafından gerekli görülen izleme süresi sonucunda üyelikten süreli veya süresiz olarak çıkarılırlar.

Bina Kuralları 

 • Üyeler kütüphaneye her girişlerinde Merkez Han’ın güvenlik prosedürleri gereği kontrolden geçerek üyelik kartını danışmaya göstermekle yükümlüdür.
 • Üyelik kartı kişiye özeldir. Kartın başkası tarafından kullanıldığının tespiti durumunda kullanıcının kaydı iptal edilir.
 • Üyelerin ANAMED Kütüphanesi’ne misafir getirme hakları bulunmamaktadır.
 • ANAMED Kütüphanesi dış üyelere materyal ödünç vermemektedir. Dış üyeler herhangi bir materyali kütüphane alanının dışına çıkaramazlar.
 • Kütüphane materyallerinin tümünde manyetik güvenlik bandı bulunmaktadır. Kapılarda bulunan sistem alarm verdiğinde üyeler çantalarını personele göstermekle yükümlüdürler.