Külekçi, Ilgın

İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Konusu: Aeolis Bölgesindeki Larisa’da (Buruncuk) Yerleşme Yapıları, Topografya ve Toplumsal Karşılık

Ilgın Külekçi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi programında doktora adayıdır. Doktora tezi, 2010’dan beri Prof. Turgut Saner (İTÜ) öncülüğünde mimari yüzey araştırması yapılan Batı Anadolu’nun Larisa (Buruncuk) antik kentindeki saha çalışmalarına dayanıyor. Sitin görünür kalıntıları MÖ 6. ila 4. yüzyıl arası döneme aittir. Klasik Çağ’da Pers egemenliğinde kalan Larisa, bu çalkantılı dönemde bir Batı Anadolu şehrinin işleyiş örüntülerini incelemeye imkân veren neredeyse tek örnektir. Külekçi söz konusu dönemdeki yerleşme yapılarını ve kentsel prensipleri anlayabilmek amacıyla özellikle Larisa’daki yerleşim alanlarını incelemektedir. ANAMED’de gerçekleştireceği araştırma projesinde ise kent sakinlerinin toplumsal rollerini ve topografyayla ilişki içinde biçimlenen kentsel konumlanma düzenini göz önüne alarak Larisa’nın yerleşme modelini sorguluyor. Kapsamlı bir analiz yapabilmek adına, mimari yapılar üzerindeki araştırmasını dönemin sosyopolitik dinamiklerine de bakarak desteklemeyi planlıyor. Bölgenin tarihsel coğrafyası bağlamında –özellikle Geç Tunç Çağı’na ağırlık verilerek– yapılacak bir değerlendirme de çalışmayı tamamlayıcı bir rol oynayacaktır. Külekçi’nin projesi, Larisa’daki kentleşme süreçlerine ışık tutarken bu süreçleri hem kentin klasik dönemlerde iyi tanımlanmış olan coğrafi-topografik sınırları içerisinde hem de önceki dönemlerden beri süregelen uzun vadeli dinamiklerle bağlantılı olarak ortaya koymayı amaçlıyor.