Klinger, Dustin Dominik

Harvard University

Dustin Klinger Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü ile Felsefe Bölümü’nde doktora adayıdır. Lisans eğitimini klasik filoloji ve şarkiyat çalışmaları alanında Oxford Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise felsefe tarihi alanında Paris Sorbonne Üniversitesi’nde (Paris IV) tamamladı. École Normal Supérieure’de (Rue d’Ulm, Paris) klasik diller ve Arapça çalıştı; kısa bir süre de Pisa’daki Scuola Normale Superiore’de eğitim gördü. Dustin’in araştırması, Aristoteles’ten 15. yüzyıla kadar gelen Greko-Arap geleneğinde dil felsefesi ve mantık üzerine yoğunlaşıyor. Daha açık bir ifadeyle, bu geleneğe mensup filozofların nasıl olup da dili kullanarak dünyaya dair doğru veya yanlış bir şey söyleyebildiğimiz hakkında ne gibi kuramlar oluşturmaya çalıştıklarını inceliyor. Dustin ayrıca kendi tarih araştırmalarını önermenin doğası ve anlam teorileri hakkındaki çağdaş felsefe tartışmalarıyla diyalog hâlinde ilerletmek niyetindedir. ANAMED’de bulunduğu süre içerisinde, 12. ve 13. yüzyıllarda mantık alanında yazılmış, sözcük anlambilimi ve önerme analizi ile ilgili Arapça ve Farsça elyazmalarını incelemeyi planlamaktadır.