Kitapçı Bayrı, Buket

Bağımsız Araştırmacı

Araştırma Konusu: Romalılar, Rumlar, Kâfirler: Geç Ortaçağ’da Anadolu ve Balkanlar’da Kimlik Dönüşümü

Buket Kitapçı Bayrı, doktora derecesini Paris 1/Panthéon-Sorbonne ve Boğaziçi Üniversiteleri ortak (cotutelle) programından 2010 yılında aldı. Geç Ortaçağ Bizans şehitlik anlatıları ve modern Türkiye’nin popüler sinema ve edebiyatında Bizans algısı üzerine makaleleri bulunmaktadır. Hâlen Geç Ortaçağ Anadolu’sunda kimlik göstergeleri olarak yemek, şölen ve orucu konu alan bir makale üzerinde çalışıyor. 2011 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi’nde misafir yardımcı doçent olarak öğretim görevi yapan Kitapçı Bayrı, ayrıca Yeditepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde de Bizans tarihi dersleri vermiştir.
Kitapçı Bayrı, ANAMED’de üzerinde çalıştığı “Romalılar, Rumlar, Kâfirler: Geç Ortaçağ’da Anadolu ve Balkanlar’da Kimlik Dönüşümü” konulu projesi kapsamında, doktora tezini gözden geçirerek monografiye dönüştürmeyi hedefliyor. Hem Bizans şehit hikâyelerini hem de Türk-Müslüman uç anlatıları ve derviş menkıbelerini yakın okuma ve yapısökümü yoluyla inceleyen Kitapçı Bayrı, bu öyküleri şimdiye dek sadece Bizanslı (Romalı) kimliğinin dinî bileşeninin dönüşümü açısından ele almış olan çalışmaların aksine, söz konusu dinî bileşenin gerek Bizanslıların gerekse de Müslüman Türklerin kendilerine biçtikleri kimliklerin siyasi ve teritoryal bileşenlerinden ayrılamaz nitelikte olduğunu savunuyor. Çalışmasında, Bizanslı ve Müslüman Türk kimliklerini belirten siyasi ve teritoryal göstergelerin yanı sıra yiyecekler, birlikte yeme pratikleri ve oruç tutmak gibi kültürel göstergelere de vurgu yapıyor.