Kiefer, Michael

Heidelberg University

Araştırma Konusu: Habitus Byzantinus. Bizans Ortaçağı’nda Bağış ve Mezar Portrelerinde Seküler Elitlerin Tasvirleri

Michael Kiefer, Heidelberg’de (Almanya) bulunan Ruprecht Karl University, Klasik Arkeoloji ve Bizans Arkeolojisi Enstitüsü’nde doktora öğrencisidir. Daha önce Heidelberg’de Klasik arkeoloji, Bizans arkeolojisi, Antikçağ tarihi ve Tarihöncesi arkeolojisi okudu ve Geç Roma dönemi ziyafet kültürü üzerine yazdığı tezle yüksek lisans derecesi aldı. Almanya ve Güney İspanya’da arkeolojik saha çalışmalarında yer aldı. Kiefer’in ilgilendiği konular, Geç Roma ve Bizans dönemi elitlerinin kendilerini temsil etme biçimleri, Geç Roma/Bizans İmparatorluğu’nun komşularıyla kültürler-ötesi bağları ve Bizans’ın küresel bağlamdaki konumuna odaklanmaktadır.

Tüm bu ilgi alanlarını bir araya getirdiği şimdiki araştırmasında Kiefer, Bizans Ortaçağ’ında portre sanatını ele alıyor. Çalışmasında, seküler elitlerin bağışçı portreleri ve mezar tasvirleri vasıtasıyla kendi kimliklerini nasıl biçimlendirdiklerini ve resmedilen kişinin toplumsal statüsünün görselleştirilmesinde giysi ve kumaş tasvirlerinin nasıl bir rol oynadığını inceliyor. Kültürleri karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele almak, Bizans portre sanatının kendine özgü özelliklerini ortaya koymanın yanı sıra, bu resim geleneğini bir sanat eserinin belirli bir kişiyi nasıl temsil edebileceğine dair küresel ölçekteki sanat tarihsel diyaloğun bağlamına oturtmaya da imkan veriyor.

Bursiyer Tanıtım Videosu için tıklayın