Kaya, Betül

University of Chicago

Betül Kaya Chicago Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde doktora adayıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. yüzyıldaki sosyo-legal tarihiyle ilgilenen Kaya, araştırmasında özellikle Rum Ortodoks cemaatlerine odaklanıyor. Araştırma projesi, 17. yüzyıl başlarında gayrimüslimlerin dini ritüelleri yerine getirme biçimlerini, Osmanlı ulemasının toplumsal ve dini normların tanımlanmasında oynadığı rolü ve gayrimüslim dini pratiklerine yönelik düzenlemeler hakkında din âlimlerinin nasıl fikir yürütüp birbirlerinin varsayımlarına nasıl karşı çıktıklarını incelemeyi amaçlıyor. Kaya ayrıca hukuk söylemlerinde ve sosyal politikalarda meydana gelen değişimleri farklı dini cemaatlerin nasıl deneyimlediğini ve bunlarla nasıl başa çıktığını göstermeyi de hedeflemektedir.