Kahyaoğlu, Mehmet

Yaşar Üniversitesi

Araştırma Konusu: Portolan Haritaları ve Noter Belgeleri Işığında 12. ila 14. Yüzyıllarda Anadolu Kıyılarındaki Limanlar

Ortaçağ Akdeniz’indeki ticaret ağlarının görsel unsurlarını bize aktaran portolan haritalarında da gördüğümüz gibi, haritalardaki renkler birer gösterge olarak farklı anlamlara gelebilmektedir. Kökenlerine ilişkin tartışmaları bir yana bırakırsak, portolan haritaları bize dönemin coğrafyasının toplum, özellikle de denizaşırı ticaretle uğraşanlar tarafından nasıl algılandığına dair değerli grafik veriler sağlar. Dr. Kahyaoğlu da araştırmasında, bu temaya uygun olarak, portolan haritalarında adları kırmızıyla yazılan limanları başlangıç ​​noktası olarak alıp söz konusu coğrafyanın ticari açıdan daha geniş bir resmini çizmeyi ve bu limanları 12. yüzyıl başları ila 14. yüzyıl sonları arasında İtalya’nın denizci cumhuriyetlerine ait noter belgelerinde bahsi geçen limanlarla karşılaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, kazılarda bulunan (varsa) dönemin maddi kültürüne ait örnekler ile noter belgelerinden ve portolan haritalarından elde edilen veriler arasında ilişki kurmaya çalışarak araştırmayı tamamlamayı planlıyor.