Kaçar, Turhan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Araştırma Konusu: Geç Antikçağ’da Konstantinopolis Patrikhanesi’nin Kuruluşu

Dr. Kaçar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Antikçağ tarihi profesörüdür. Doktora derecesini 2000 yılında Swansea’deki Galler Üniversitesi’nden (şimdiki adı Swansea Üniversitesi) erken kilise konsillerinin oluşumu üzerine yazdığı tezle aldı. 2000-2015 yılları arasında Balıkesir ve Pamukkale Üniversitelerinde Antikçağ ve Erken Bizans tarihi dersleri verdi. Önemli makalelerinden bazıları şunlardır: “The Election of Nectarius of Tarsus: Imperial Ideology, Patronage and Philia” [Tarsuslu Nectarius’un Seçilmesi: İmparatorluk İdeolojisi, Patronaj ve Philia] (Studia Patristica, 2010); “Did the Great Schism Begin at the Council of Serdica in AD 343?” [Doğu ve Batı Kiliselerinin Ayrılması MS 343’te Serdica Konsili’nde mi Başladı?] (Serdica Edict [311 AD]: Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration kitabı içinde [Sofya, 2014]); “Church Councils and Their Impact on the Economy of the Cities in Roman Asia Minor” [Kilise Konsilleri ve Roma Dönemi Anadolu Şehirlerinin Ekonomisi Üzerindeki Etkileri] (Patterns in the Economy of Roman Asia Minor kitabı içinde [Swansea ve Londra, 2005]). Dr. Kaçar ayrıca Peter Brown’ın ufuk açıcı eseri The World of Late Antiquity (Geç Antikçağda Roma ve Bizans Dünyası) ile Stephen Mitchell’in kapsamlı bir sentez niteliğindeki kitabı A History of the Later Roman Empire’ı (2. basım; Geç Roma İmparatorluğu Tarihi) Türkçeye çevirmiş ve yakın zamanda iki kitabın editörlüğünü yapmıştır: Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları (İstanbul, 2017) ve Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi (İstanbul, 2018). Araştırmalarında Geç Antikçağ çalışmalarıyla ilgili konulara odaklanan Dr. Kaçar, özellikle Erken Hıristiyanlık dönemiyle ve Avrupa Hunları ile Romalıların tarihiyle ilgileniyor. ANAMED’deki projesi ise Konstantinopolis Patrikhanesi’nin Geç Antikçağ’daki tarihine odaklanıyor.