Jones, Lynn

Florida State University

Araştırma Konusu: Orta Bizans Sanatında I. Constantinus Kültü

Florida Eyalet Üniversitesi’nde sanat tarihi doçenti olan Dr. Jones, doktora derecesini 1995 yılında Illinois Üniversitesi’nden aldı. ANAMED’deki bursiyerliği süresince, “Orta Bizans Sanatında İmparator Kültü” konulu (Routledge ile sözleşmesi yapılmış) kitabındaki önemli bir bölümün araştırma ve yazımıyla uğraşacaktır. Çalışmasının odak noktası, Orta Bizans döneminde (843-1204) Büyük Constantinus kültünü ifade eden görsel materyallerin belgelenmesi ve analizidir. Dr. Jones, bu tapınma pratiğini ve ona özgü ikonografinin gelişimini, genellikle Konstantinopolis dışına mahsus, çoğu kez kısa ömürlü popüler kültlerde hürmet gören “yeni azizler”in yükselişi bağlamında değerlendiriyor. Argümanının kilit noktası olan Ayasofya’daki vestibül mozaiği hakkında da yeni bir analiz sunuyor.
Gilbert Dagron, bu konudaki ufuk açıcı çalışmasında, Bizans hükümdarlık geleneğinde görülen idealize edilmiş “rahip ve imparator” modelini net bir şekilde açıklamış, gerek törensel gerekse hukuksal açıdan bu modelin ne derece hayata geçirildiğini, sürdürüldüğünü, değiştirildiğini ve açığa vurulduğunu gözler önüne sermiştir. Dr. Jones ise kendi çalışmasında Orta Bizans sanatındaki imparator kültlerinin görsel dışavurumlarına bakarak bu tartışmayı ilerletmeyi amaçlıyor. Vestibül mozaiğinde, popüler bir Constantinus kültünün yükselişine karşı bir tepkinin göze çarptığını, Constantinus’un imparatorluğun kurucusu olarak oynadığı tarihsel rolün öne çıkarılıp azizliğinin görsel anlamda bastırıldığını ileri sürüyor.