Ismail, Youssef Ben

Harvard University

Araştırma Konusu: Milliyetçilikten Önce: Tunus Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu (1874-1924)

Youssef Ben Ismail, Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü’nde Müslüman Toplumların Tarihleri ve Kültürleri alanında doktora adayıdır. ANAMED’deki projesi, on dokuzuncu yüzyıl sonları ve yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu ile Tunus Beyliği arasındaki ilişkiyi ele alan doktora tez araştırmasının bir parçasını oluşturuyor. Tunus Beyliği görünüşte bir Osmanlı eyaleti sayılsa da Tunus Beyi’nin faaliyetleri çoğunlukla merkezi Osmanlı hükümetinin kontrolü dışındaydı. Tunus’un 1881’de Fransız himayesine girmesi Osmanlıların Kuzey Afrika’da bulunan bu uzak eyalet üzerindeki iddiasını büsbütün zorlaştırdı. Ben Ismail’in doktora tezi, buna rağmen Tunus ile İstanbul arasındaki çok önemli siyasi ve kültürel bağların yirminci yüzyılda bile varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu çalışma, Arapça, Fransızca ve Osmanlıca arşiv kaynaklarını kullanarak Tunus Beyliği’ni Osmanlı İmparatorluğu’nun geç dönem tarihi içerisine yerleştirmeyi amaçlıyor. Özellikle de Tunus milliyetçiliğinin yeni bir jenealojisini çıkararak onun Osmanlı İmparatorluğu’ndaki köklerinin izini sürmeyi hedefliyor.