Huggins, Mark Patrick

University of Edinburgh

Mark Huggins Edinburgh Üniversitesi Klasik Filoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Kilise Babası İoannes Hrisostomos’un Orta Bizans döneminde (9.–13. yüzyıllar) nasıl algılanıp kabul gördüğünü ele alan araştırması, özellikle onun Paskalya Hakkında Kateşizm (Catechetical Homily on Pascha, CPG 4605) adlı vaazı üzerine odaklanıyor. 9 ila 13. yüzyıllar arasında bu metin giderek önem kazanmış ve nihayet Doğu Ortodoks Kilisesi’nin en önemli Paskalya vaazı olarak kabul edilmiştir—günümüze kadar da bu konumunu koruyan vaaz, hâlen her yıl Paskalya’daki gece ibadetinde okunmaktadır. Huggins’in araştırması, metni içeren 200’den fazla elyazmasını inceleyerek Kateşizm Vaazı’nın Bizans Kilisesi’nde adım adım nasıl önem kazandığını ve bu sürecin söz konusu dönemde Bizanslıların İoannes Hrisostomos’u anlama ve kullanma biçimlerinde nasıl yeni bir çığır açtığını ortaya koymayı amaçlıyor.