Harpster, Matthew

University of Birmingham – Honorary Research Fellow and Research Associate at Institute of Nautical Archaeology

Araştırma Konusu: Antik Deniz Dinamikleri: Şehirler, Sitler ve Denizler

Doktorasını 2005’te tamamlayan Dr. Harpster, birkaç yıl Kuzey Kıbrıs’ta araştırma yapmış ve yakın zamanda da İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nde MISAMS (Antikçağ Akdeniz’indeki Meskûn Alanların Modellenmesi) Projesi’ni yürütmek üzere Marie Curie Bursu almaya hak kazanmıştır. MISAMS Projesi, kullandığı benzersiz bir GIS protokolü sayesinde, Akdeniz’in deniz tabanından elde edilen arkeolojik verileri yüz yıllık denizcilik faaliyeti modellerine dönüştürebilmek için gereken metodolojiyi geliştirerek test etmişti. Dr. Harpster, ANAMED’de üzerinde çalışacağı “Antik Deniz Dinamikleri” başlıklı projede ise Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere ilişkin olarak geliştirdiği modelleri ek verilerle güncelliyor ve Ege’de denizcilik faaliyetinin yoğunlaştığı alanları Konstantinopolis, Phokaia, Smyrna, Efes, Milet, Myndos ve Halikarnas’ın lokasyon ve tarihleriyle karşılaştıran özgün bir çalışma yürütüyor. Bu projenin başlıca amacı, liman kentlerinin kendi çevrelerindeki faaliyet örüntüleri üzerinde belirleyici ne gibi özellikleri veya etkileri olabileceğini incelemektir. Limanlar başlı başına birer aktivite merkezi midir, yoksa faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgeler arasındaki geçiş alanlarında mı yer alırlar? Liman kentinin büyüklüğü ile yakınındaki denizcilik hareketlerine olan etkisi arasında bir ilişki var mı? Yoksa hiçbir ilişki yok da bu faaliyet örüntüleri bunun yerine sadece kıyı coğrafyasından mı etkilenmektedir?