Harmanşah, Ömür

University of Illinois at Chicago

Dr. Harmanşah, Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nde sanat tarihi doçentidir. Araştırmaları şimdilerde Ortadoğu’da peyzaj tarihi ve Antroposen çağında ekoloji, yer ve miras politikaları üzerine odaklanmaktadır. Eski Yakındoğu’yu çalışan bir arkeolog ve mimarlık tarihçisi olan Harmanşah, Anadolu, Suriye ve Mezopotamya’nın Tunç ve Demir Çağları’ndaki sanatı, mimarisi ve maddi kültürü üzerine uzmanlaşmıştır. Önceki araştırmalarında yoğunluklu olarak ele aldığı konular, şehirler, mimari ve kentsel mekânın üretimi, yer ve peyzaj üzerine eleştirel çalışmalar, inşaat teknolojileri ve mimarlık bilgisi, kentsel ve kırsal çevrelerde imge üretme pratikleridir. Yazmış olduğu iki monografi, Cities and the Shaping of Memory in the Ancient Near East (Cambridge University Press, 2013) [Türkçesi: Eski Yakındoğu’da Kent, Bellek, Anıt, çev. Fügen Yavuz (Koç Üniversitesi Yayınları, 2015)] ve Place, Memory, and Healing: An Archaeology of Anatolian Rock Monuments (Routledge, 2015) başlıklarıyla yayımlanmıştır. Harmanşah hâlen Humanities Without Walls konsorsiyumu tarafından desteklenen “Political Ecology as Practice: A Regional Approach to the Anthropocene” başlıklı ortak projenin baş araştırmacısıdır. 2010 yılından beri yönetmekte olduğu Yalburt Yaylası Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi, Konya’nın Ilgın ilçesinde yer ve peyzajla ilgili sorulara cevap bulmayı hedefleyen diyakronik bir bölgesel yüzey araştırma projesidir. Harmanşah, ANAMED’de bulunduğu süre boyunca, Peri Johnson ve Yalburt Projesi’nin diğer üyeleriyle ortaklaşa yazacağı “Political Ecology of Water in the Hittite Borderlands: The Landscapes of the Holocene and the Anthropocene” başlıklı bir monografinin yazımına odaklanacaktır.