Han, Ayhan

İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Konusu: Langa Yenikapı Dolgu Alanı ve Yalı Mahallesi’nin Oluşumu (1750-1900)

Ayhan Han, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nde doktora adayıdır. 18. yüzyıl Akdeniz liman kentleri, hidrolik ve kıyı mühendisliği ve erken modern Osmanlı kentlerinde şehir planlaması konularıyla ilgilenen Han’ın doktora tezi, “Langa Yenikapı Dolgu Alanı ve Yalı Mahallesi’nin Oluşumu (1750-1900)” başlığını taşımaktadır. ANAMED’deki bursiyerliği süresince yapacağı çalışmada, Theodosius Limanı’nın doldurulması ve 1760’larda bu dolgu alanı üzerine Yalı Mahallesi’nin inşa edilme sürecine odaklanacaktır. Bu kapsamda, su içinde sağlam bir temel oluşturulmasına ilişkin inşaat tekniklerinin yanı sıra yeni kazanılan arazi üzerinde iskeleler, sokaklar, kamusal alanlar, çeşmeler, kahvehane ve ambarlar ile imalat atölyeleri ve konut binalarının yapımını inceliyor. Ayrıca, 1766 ve 1893’teki iki deprem ve 1782’deki yangının ardından vakıf yönetiminin, şehir yetkililerinin ve kiracıların nasıl davrandığını da araştırıyor.