Hamadeh, Shirine


Rice University

Araştırma Konusu: Bekârlar Şehri İstanbul: Aşağıdan Yazılmış Bir Kent Tarihi

Dr. Hamadeh, Rice Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doçenttir. Yazmış olduğu The City’s Pleasures: Istanbul in the Eighteenth Century (Seattle ve Londra: University of Washington Press, 2007) İletişim Yayınları tarafından 2010 yılında Türkçe olarak (Şehr-i Sefa: 18. Yüzyılda İstanbul, çev. İlknur Güzel) yayımlanan Hamadeh, hâlen Çiğdem Kafescioğlu ile birlikte editörlüğünü yaptığı Early Modern Istanbul (Brill Companion Series) başlıklı kitap üzerinde çalışmaktadır. Mayıs 2016’da Paris’teki Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda (École des hautes études en sciences sociales) davetli profesör, 2010-11 akademik yılında ise Beyrut Amerikan Üniversitesi Alfred H. Howell Tarih Kürsüsü’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuş, şimdiye kadar Getty Araştırma Vakfı Hibesi’nin de (2005-6) aralarında bulunduğu birçok bursa hak kazanmıştır. İlgi alanları, erken modern ve modern dönem Osmanlı şehirleri ve mimarisi, kamusal kültür ve kamusal alanlar, kentsel yeraltı dünyası ve erken modern dünyadaki sanatsal bağlantılardır. ANAMED’de üzerinde çalışacağı Bekârlar Şehri İstanbul: Aşağıdan Yazılmış Bir Kent Tarihi başlıklı kitap projesinde, bekâr göçmen figürünün bakış açısını esas alarak kentsel mekânı incelemeyi ve İstanbul’un on sekizinci ve erken on dokuzuncu yüzyıl tarihi içerisinde gündelik mekânsal eylemliliği ön plana çıkarmayı hedefliyor. Bekârların içinde yaşadığı mekânları, mimariyi ve sosyal ağları ele alan bu çalışma, yönetim ve günlük yaşam, kapsayıcılık ve dışlama temaları ve kentsel mekân siyasetiyle ilgili sorular üzerine derinlemesine düşünmeyi içeriyor.