Haines, Jeffrey

University of Washington

Jeffrey Haines Washington Üniversitesi’nde (Seattle) doktora adayıdır. İlgi alanları, Süryani ve Ermeni yazılı kaynaklarında, özellikle de Doğu Suriye manastırlarında üretilmiş tarih yazımında anlatıldığı şekliyle kırsal toplulukların MS 9. ve 10. yüzyıllardaki sosyal tarihi üzerine yoğunlaşıyor. Haines, ANAMED ’de bulunduğu süre içerisinde doktora tezine yönelik araştırma yapmakta ve yararlandığı kaynakları bölgenin genel tarihiyle bütünleştirerek incelemeyi hedeflemektedir.