Haddow, Scott Donald

University College London

Araştırma Konusu: Neolitik Dönemde Çatalhöyük’teki Defin Pratiklerinin Biyoarkeolojik Açıdan İncelenmesi

Dr. Haddow, doktorasını University College London Arkeoloji Enstitüsü’nden 2012 yılında almış bir biyoarkeologdur. 2004’ten beri Çatalhöyük Araştırma Projesi üyesi olan Haddow’un araştırması, bu sitteki Neolitik dönem defin pratiklerine, özellikle de defni geciktirme uygulamasına ve kafatasının çıkarılarak dolaştırılması ve başka yere yerleştirilmesi gibi cesede yönelik diğer ikincil muamelelere odaklanıyor. Haddow hâlen, Çatalhöyük’te bazı ölülerin defnedilmeden önce etlerinden arındırılma veya kurutulma gibi işlemlere maruz kalıp kalmadığını araştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kortikal kemikteki biyoerozyon derecesini ölçmek üzere kemiğin histolojik analizini yapmak ve bu sayede defin uygulamalarına ilişkin yeni bilimsel kanıtlar sunmaktır. Biyoerozyonun olmayışı, yumuşak dokunun kaldırılması veya basit bir mumyalama işlemi yoluyla dekompozisyon sürecinin durdurulmaya çalışıldığını gösteriyor olabilir. Araştırmada ayrıca üç boyutlu modelleme teknikleri ile GIS mekân analizi de kullanılmaktadır. Çatalhöyük’te ev zeminlerinin altında bulunan gömütlerin birbirini kesen karmaşık dizisinin kaydedilmesinde son derece başarılı sonuçlar vermiş olan bu teknikler sayesinde Haddow hem bütün hâldeki iskeletlerin hem de sitteki çeşitli kontekstlerde ele geçen kafatasları ve alt çene kemikleri gibi bütünden kopuk iskelet parçalarının mekânsal dağılımlarını daha doğru olarak haritalandırabilecektir. Haddow’un nihai amacı, bu çalışmasını Yakın Doğu’daki diğer sitleri de içerecek şekilde genişletmek ve bu esnada yeni metodolojiler geliştirerek Neolitik dönem sonrasındaki ikincil defin pratiklerinin de niteliklerini araştırmaktır.