Günsenin, Nergis

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa T.B. M.Y.O.

Dr. Günsenin İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden Bizans Tarihi ve Arkeolojisi (Hélene Ahrweiler ve Jean-Pierre Sodini danışmanlığında) ve Sualtı Arkeolojisi (Eric Rieth danışmanlığında) alanlarında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Türkiye’deki koleksiyonlara dayanan “Bizans Amphoraları (10.-13. yüzyıllar): Tipoloji, Üretim ve Dolaşım” başlıklı doktora tezi uluslararası camiada tanınmıştır ve söz konusu dönemlere ait amphoralar Dr. Günsenin’in adıyla anılmaktadır.
Marmara (antik Propontis) bölgesinde bulunan Ortaçağ’a ait amphora fırınları ve gemi batıkları üzerine 1991’den beri yapmakta olduğu araştırmalar sayesinde bugün Marmara Denizi’nin ayrıntılı bir sualtı arkeolojik haritasına sahibiz. Araştırmalarının sonuçları birçok uluslararası kongrede sözlü olarak tebliğ edilmiş, profesyonel ve popüler mecralarda pek çok kez yayımlanmıştır.
Dr. Günsenin İstanbul Üniversitesi Sualtı Teknolojisi Programı’nda 1991’den beri sualtı arkeolojisi dersleri, 1994-1999 yılları arasında da Boğaziçi Üniversitesi’nde Anadolu Medeniyetleri dersleri vermiştir. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) araştırmacısı, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde (Institute of Nautical Archaeology, INA) misafir öğretim üyesi ve International Journal of Nautical Archaeology’nin (IJNA) danışman editörüdür. Birçok kez yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde davetli olarak çalışmalarda bulunmuştur.
Avrupa’daki pek çok sualtı kazısına katıldıktan sonra ÇAMALTI BURNU I batığında Türkiye’deki ilk sualtı kazısını gerçekleştirmiştir. Çamaltı’ndaki ekibinin üyeleri şimdi İstanbul’un portus Theodosiacus’undaki Yenikapı Kazıları’nı yürütmektedir. Dr. Günsenin de 2006 ve 2007 yıllarında üniversite danışmanı olarak bu kazılarda görev almıştır.
Dr. Günsenin hâlen Çamaltı Burnu I batığı kazısının yayını üzerinde çalışmaktadır (www.nautarch.org).