Güngörürler, Selim

Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Konusu: Barış Dönemi Diplomasisi ve Devletlerarası Sistem: 1639 ila 1722 Arasındaki Dönemde Osmanlılar ve Safevîler

Selim Güngörürler doktora derecesini Georgetown Üniversitesi’nden 2016 yılında aldı. Doktora tezinde 1639’dan 1722’ye kadar olan dönemde Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî İran’ı arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkileri inceleyen Güngörürler, önceki çalışmalarında ise Osmanlıların on sekizinci yüzyıl ortalarında Habsburglar, Rusya ve Venedik’le yürüttüğü diplomasiye odaklanmıştır. ANAMED’e gelmeden önce, Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora sonrası bursiyeri olarak erken modern dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Sünni ortodoksinin kuruluşunu ve mezhep oluşum süreçlerini incelemeyi amaçlayan OTTOCONFESSION projesinde çalıştı. Şimdilerde önceki çalışmalarının kapsamını genişleterek modernite öncesi Doğu diplomasisinin hiyerarşi, elkap, uluslararası sistem, diplomatik temsil ve teşrifat gibi temel unsurlarını yeniden kurmayı hedefleyen Güngörürler, ayrıca klasik Fars ve Türk edebiyatlarıyla da ilgilenmektedir.