Günata, Gülşah

Koç Üniversitesi

Araştırma Konusu: Batı Anadolu ve Yunanistan’daki Artemis İnancı Bağlamında Klaros’taki Artemis Kültü

Gülşah Günata arkeoloji alanındaki doktora derecesini Koç Üniversitesi’nden 2017 yılında aldı. Başlıca ilgi alanları, Geç Tunç Çağı’ndan Arkaik döneme kadar Kuzey Ege bölgesi içerisindeki bağlantılar, Yunan kültleri, antik dinî pratikler ve ikonografidir. ANAMED bursiyeri olarak “Batı Anadolu ve Yunanistan’daki Artemis İnancı Bağlamında Klaros’taki Artemis Kültü” başlıklı yayın projesi üzerinde çalışmaktadır. Bu araştırma, Klaros’taki Artemis kültünü anlayabilmek amacıyla tanrıçanın Batı Anadolu, Girit, Yakın Doğu ve Yunanistan anakarasındaki kültleri ile ilgili dinî pratik ve oluşumları bir arada değerlendirmeyi amaçlıyor. Proje, Artemis’in Anadolu’daki biçimiyle başka yerlerdekiler arasında görülen farkları, bölgede tapınılan diğer tanrılar arasındaki konumunu ve kültlerine özgü ayırt edici özellikleri gerek antik gerekse modern yazılı kaynaklar ışığında tartışacaktır. Klaros’taki Artemis kültünün festivaller, ritüeller ve maddi kalıntılar gibi çeşitli bileşenleriyle ilgili kanıtları belgeleyerek bunları tanrıçanın Batı Anadolu ve Yunanistan’daki diğer kült merkezlerine ait bulgularla karşılaştıracak olan bu proje, böylece Artemis Klaria’yı Antikçağ dinî pratiklerinin geniş bağlamı içerisine yerleştirmeyi hedeflemektedir.