Gruber, Christiane Jacqueline

University of Michigan, Ann Arbor Research

Araştırma Konusu: Geç Osmanlı Döneminde Muskalar, Tılsımlar ve Dinsel Sanatlar

Başlıca araştırma alanları Hz. Muhammed tasvirleri ile Miraç metinleri ve imgeleri olan Dr. Gruber’in bu konular üzerine yazdığı üç kitabı ve yayına hazırladığı birkaç makale derlemesi bulunmaktadır. Ayrıca İslami kitap sanatları ve kodikoloji alanında da araştırmalar yapan Gruber, ABD Kongre Kütüphanesi’nde bulunan İslami hat sanatı eserlerinin çevrimiçi kataloğunu yazmış ve The Islamic Manuscript Tradition (İslami Elyazmaları Geleneği) kitabının editörlüğünü yapmıştır. Üçüncü uzmanlık alanı ise özellikle devrim sonrası İran ve çağdaş Türkiye’de modern İslami görsel ve maddi kültürdür. Akademik yayınları, sergileri, gazete yazıları ve röportajlarının tam listesine şu adresten erişilebilir: https://umich.academia.edu/ChristianeGruber. Prof. Gruber, bu yıl İstanbul’daki araştırmasında geç dönem Osmanlı muskaları ve dinsel sanatlarını inceleyecek ve özellikle ibadete yönelik resimli elkitaplarına, mühür resimleri ve tasarımlarına, Peygamber’in sözlü tasvirlerini içeren ve sıklıkla tılsım ve/veya şifa amacıyla yapılıp kullanılan hilyelere odaklanacaktır. Bu tür materyaller, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı-İslam dinî geleneklerinde önemli bir yere sahip büyüsel-dinsel bir kavram olan bereketin (baraka) objelere işlenmesi ve iletilmesinde görsel sanatların rolünü vurgulamaktadır.