Griffith, Zoe Ann

Brown University

Araştırma Konusu: Zenginliğin Kökleri, İmparatorluğun Yolları: On Sekizinci Yüzyıl Sonu Osmanlı İmparatorluğu’nda Ticari Tarım ve İmparatorluk Yönetimi

Doktora tezi, Mısır’ın Akdeniz’deki liman kentleri olan Reşid (Rosetta), Dimyat ve İskenderiye ile İstanbul arasındaki insan ve mal zincirlerini inceleyerek 1750 ila 1820 yılları arasında taşra sermayesinin Osmanlı jeopolitiğinde ve idari reformlarında oynadığı önemli rolü ortaya çıkarmayı hedefliyor. Araştırmasında, büyük toprak sahiplerinin, yerel simsarların, Akdenizli tüccarların, Memluk ve Osmanlı devlet görevlilerinin elinden geçen buğday, keten ve pirinç gibi ürünlerin izini sürerek Osmanlı siyasi ekonomisinin hayati ve keşfedilmemiş bir yönüne ışık tutmayı amaçlamaktadır. Mısır’ı özerk ve istisnai bir yer olarak ele almak yerine, bölgesel ticarileşme ile Osmanlı imparatorluk yönetimi arasındaki kesişme noktalarını aydınlatabilecek bir vaka incelemesi için ideal bir örnek olduğunu, on sekizinci yüzyılda imparatorluktaki “ademimerkezileşmeyi” anlamak açısından önemli bir eksik halkayı teşkil ettiğini ileri sürmektedir.
Arapça, Osmanlıca ve Fransızca arşiv kaynaklarından oluşan üçlü bir sacayağına dayanan proje, modern iktisadi dönüşümlerin ve idari reformların Osmanlı İmparatorluğu’na “dışarıdan” geldiğini öne süren anlatılara karşı çıkmaktadır. Bu araştırma, Mısır’ın topraklarında, tarımında, taşımacılığında ve ticaretinde yer edinmiş kişi ve grupların Osmanlı siyasetinde ve stratejik işlerinde oynadığı göz ardı edilmiş role dikkat çekmekte ve böylece erken modernitenin küresel çapta aldığı biçimleri tarif eden birçok yeni ve ufuk açıcı çalışmanın merkezinde yer alan sermaye ile devlet oluşumu arasındaki kesişimi analiz edebilmek için alternatif bir mercek sağlamaktadır.