Picht, Laura 

Goethe University Frankfurt

Araştırma Konusu: Tek Tiplikten Çeşitliliğe: Helenistik Dönem Çanak Çömleğinin Antikçağ’daki Değerlendirilme Kriterleri

Laura Picht, Almanya’nın Frankfurt şehrindeki Goethe Üniversitesi’nde “Değer ve Eşdeğerlik” adlı araştırma eğitim grubuna mensup bir doktora adayıdır. Yüksek lisans tezinden bu yana seramik incelemeleri, özellikle de Helenistik döneme ait seramikler, araştırmalarının odak noktasını oluşturmuş, uzun süre Priene kazılarına katılması da Anadolu arkeolojisine ilgi duymasını sağlamıştır. Bilindiği gibi Helenistik dönem, köklü siyasi-kültürel değişimler ve yenilikler çağıdır. Çanak çömlek en iyi korunmuş kalıntı türlerinden biri olduğundan Helenistik dönemin karmaşık toplum yapısını anlayabilmemiz için en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Picht, doktora tez projesinde, Anadolu kentlerinin çanak çömlek yelpazesindeki özgün özellikleri tanımlayıp analiz etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, yerel eğilimleri belirlemek üzere yapacağı vaka incelemeleri için Pergamon, Ephesos, Knidos ve Priene’yi seçen Picht, ayrıca Atina’yı da Yunanistan anakarasından denk bir örnek olarak araştırmaya dâhil etmeyi planlıyor. Proje kapsamında, her bir kente ait çanak çömleğe yönelik ayrıntılı açıklamalar, gerek edebi ve epigrafik kaynaklar ile tasvirler gibi başka materyaller gerekse de lambalar gibi diğer arkeolojik buluntular üzerine yapılacak incelemelerle yan yana getirilecek ve böylece farklı seramik bölgelerinin oluşumunu açıklayabilecek bir model geliştirilmeye çalışılacaktır.