Ghazarian, Matthew

Columbia University

Araştırma Konusu: Belirsizlik Döneminde Kıtlık: Anadolu’da Gıda Yardımı ve Sekteryanizm (1839-1893)

Columbia Üniversitesi’nin Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları Bölümü’nde (MESAAS) doktora adayı olan Matthew Ghazarian, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve iktisadi tarihi üzerine çalışmaktadır. Araştırması, 1839 ila 1893 yılları arasında Orta ve Doğu Anadolu’da doğal afetler, yardımseverlik ve sekteryanizm arasındaki kesişme noktalarına odaklanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni ilan edilen dinî eşitliğin yol açtığı meselelerle boğuştuğu bu dönemde ortaya çıkan eşitlik ve siyasi aidiyet söylemlerinin günümüze kadar varlığını sürdüregelen bölücü ve dışlayıcı politikalarla nasıl bir arada var olabildiği –hatta bunların varlığını nasıl mümkün kılabildiği– sorusunun yanıtını arıyor.