Georgousakis, Deniz Sever

Koç Üniversitesi

Araştırma Konusu: “Bütün Kötülüklere Karşı”: Türkiye Müzelerinde Bulunan Bizans Dönemine Ait Küçük Koruma Objeleri

Deniz Sever Georgousakis doktora derecesini sanat tarihi alanında Koç Üniversitesi’nden aldı. Hâlen İstanbul’un Asya yakasındaki bir kentsel arkeoloji projesi olan Küçükyalı ArkeoPark kazısının katılımcılarındandır. Deniz, bu projede, çıkarılan metal objeleri inceleyerek küçük buluntulara yönelik araştırmalarda kullanılabilecek ayrıntılı bir dijital veritabanı oluşturma görevini üstlenmektedir. ANAMED’deki çalışmasında ise “Against All Evil: Byzantine Portable Objects of Private Protection from Türkiye” [Bütün Kötülüklere Karşı: Türkiye Müzelerinde Bulunan Bizans Dönemine Ait Küçük Koruma Objeleri] başlıklı doktora tezini gözden geçirip bazı bölümlerini değiştirip genişleterek bir kitap hâline getirmeyi planlıyor. Deniz’in araştırması, Bizans’ın maddi kültürüne de yansımış bir kavram olan kötülüğe karşı spiritüel ve/veya büyüsel-tıbbi koruma konseptine ve onun Bizans’ta yüzyıllar içerisindeki gelişimine odaklanmaktadır. Koruma objelerinin üzerinde bulunan imge ve yazıların işlevinin incelenmesi de bu araştırmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Çalışma, antropoloji ve sanat tarihi disiplinlerinden faydalanarak imgeler ile yazılar arasındaki bağlantıyı anlamayı, bunların kutsal kitaplarda ve sözlü geleneklerde bulunan anlatıların aracısı olarak oynadıkları rolü ortaya koymayı amaçlıyor. Bu objelerin incelenmesi, Bizans toplumunun korku ve beklentilerine ışık tutmanın yanı sıra Bizanslıların gündelik yaşamlarında kaygılarıyla nasıl başa çıktıkları hakkında da fikir veriyor.