Fotakidis, Sotirios

Greek Ministry of Culture and Sport

Araştırma Konusu: Orta Bizans Dönemi Atina’sında Mimari Yontular

Çalışmasında, Atina’da bulunan Orta Bizans dönemine ait üç grup mimari yontuyu incelemektedir. Ana grup, Atina Agorası’nda yer alan tüm Orta Bizans dönemi yontularından oluşur. Diğer iki grup ise, Hadrianus Kütüphanesi’ndeki yontular ile Atina’daki Bizans ve Hıristiyan Müzesi’nde yer alan Atina Agorası kökenli eserleri içeriyor.
Orta Bizans dönemi Atina’sına ait mimari yontuların biçim ve süsleme açısından kademeli olarak gelişimini, bu eserlerin ticaretini ve mermer oyma atölyelerinin faaliyetlerini hem genel itibarıyla bu dönem açısından hem de 9. yüzyıl ortalarından 12. yüzyıla kadar her bir yüzyılı ayrı ayrı ele alarak incelemeyi planlamaktadır.
Doktora araştırması beş temel aşamadan oluşuyor:
  • Araştırmanın ana odağını oluşturan mimari yontuların (ayrıntılı maddeler içeren) bir katalogda toplanması.
  • Arkeolojik malzemenin anlamlı gruplar içerisinde tasnif edilerek kronolojisinin oluşturulması.
  • Atina’daki Amerikan Klasik Çalışmalar Okulu Arşivi, Agora Kazıları ve Gennadius Kütüphanesi’nde yapılacak araştırmalarla Agora’daki Orta Bizans dönemi mimari eserlerinin kesin kökeninin belirlenmesi.
  • Edebi ve epigrafik kaynakların ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi ve bu esnada gerek Atina şehrinin gerekse de daha geniş ölçekte şehrin bulunduğu bölgenin Orta Bizans dönemindeki topografya ve mimarisiyle ilgili Bizans metinlerine özellikle dikkat edilmesi.
  • Attika’daki mermer oyma atölyelerinin sistematik olarak incelenmesi.
İstanbul’da kaldığı süre boyunca, Atina’daki eserleri Bizans İmparatorluğu’nun başkentinde ve Anadolu’da bulunan eşdeğer nitelikte materyallerle karşılaştırarak tarihlendirmeyi amaçlamıştır.