ANAMED Sergileri Koç Üniversitesi Kampüsü’ndeJosephine’in Gördüğü 20. Yüzyılda Anadolu’nun Kırsal Yörelerine Fotoğrafik Bakışlar

Bu sergi ilk kez tarihleri arasında ANAMED Merkez Han Galeri’sinde sergilenmiştir.

“Josephine’in Gördüğü” sergisi Amerikalı fotoğraf sanatçısı ve seyyah Josephine Powell’ın Anadolu’nun kırsal yaşamını belgeleyen fotoğraflarından oluşuyor.

Josephine Powell, Türkiye’ye ilk olarak 1955’te, Bizans mozaiklerini fotoğraflamak için geldi. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra Türkiye’nin tamamını dolaşmasına izin verilen ilk yabancı oldu. Türk düz dokumalarıyla ilgilenmeye başladı. El sanatları hakkında bilgileri doğrudan doğruya Türk göçebelerinden almak için çalışmaya başladı. Bu objelerin hangi amaçlara hizmet ettiğini, hangi malzemelerden yapıldıklarını ve nasıl geliştirildiklerini inceledi. Sonraki yirmi yıl boyunca, o zamana kadar akademisyenler tarafından büyük ölçüde göz ardı edilen göçebe hayat tarzını fotoğraflarıyla belgeledi. Bu konularda akademik makaleler kaleme aldı. Anadolu kilimlerini, çuvallarını ve benzeri el ürünlerini toplamaya başladı; Anadolu’nun kırsal bölgelerinde dokumacılığın rolünü ve önemini yansıtan bir koleksiyon oluşturdu.


Yer: Koç Üniversitesi Kampüsü

Bu sergi ilk kez 26 Haziran 2013 – 10 Kasım 2013 tarihleri arasında ANAMED Merkez Han Galeri’sinde sergilenmiştir.

Rus asıllı amatör fotoğrafçı Nicholas V. Artamonoff’un 1930-1947 yılları arasında çektiği İstanbul’daki Bizans mimarlık mirası ve insan manzaraları fotoğraflarından oluşan sergi, o dönemden beri köklü bir değişim geçiren kentin benzersiz bir kaydını oluşturuyor. Robert Kolej’de okuduğu ve çalıştığı yıllarda fotoğrafçılığa ve İstanbul’un kültürel mirasına merak saran Artamonoff’un eserlerine çok kapsamlı bir araştırma sonucu ulaşıldı.


Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon

Bu sergi ilk kez 24 Haziran 2016 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında ANAMED Merkez Han Galeri’sinde sergilenmiştir.

Bizans’ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon, Bizans İmparatorluğu’nun gücünün azaldığı dönemde, başkent İstanbul ile siyaset, ticaret ve sanat alanlarında rekabet eden Trabzon’u ve döneminin en önemli yapılarından biri olan Trabzon Ayasofyası’nı ele alıyor. Uluslararası arşivlerden derlenen fotoğraf, çizim ve nadir eserlerin pek çoğunun ilk kez gün ışığına çıkarıldığı sergide, sanat tarihi açısından Trabzon ve yapılarının kendine özgü zenginliklerine vurgu yapılıyor. Sergi, 18 Eylül 2016’ya kadar ziyaret edilebilir.


ÇEPERDE İstanbul Kara Surları

Bu sergi ilk kez 19 Ekim 2016 – 8 Ocak 2017 tarihleri arasında ANAMED Merkez Han Galeri’sinde sergilenmiştir.

“ÇEPERDE, İstanbul Kara Surları”, 5. yüzyılda inşa edilmiş ve kente karakterini veren en önemli anıtlardan biri olarak kabul edilen İstanbul Kara Surları’nı konu ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Theodosios Surları olarak da adlandırılan surlar ile yakın çevresinin incelendiği sergide, 1600 yıllık tarihi boyunca kentin izlerini taşıyan çok katmanlı kültürel peyzaj gözler önüne seriliyor. Sergide, surların kentin su sistemi ve yeşil alanlarıyla ilişkisine, surlarla bütünleşmiş ruhani ve dinsel hafızaya, surlar çevresinde yaşamış insanların hikayelerine ve surları ziyaret etmiş kentlilerle gezginlerin anılarına yer veriliyor.