Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, Bizans dönemine yönelik Türkiye'deki bilimsel araştırmaların yaygınlaşması, toplumun Bizans lültür mirasına sahip çıkması için önemli çalışmalarda bulunan rahmetli Sevgi Gönül'ün (1938-2003) anısına düzenleniyor. 2019'dan beri Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) tarafından üç yılda bir gerçekleşen sempozyumun amacı, Türkiye'de ve diğer ülkelerde sürdürülen bilimsel araştırmaları uluslararası bir platformda paylaşmak, yayın aracılığıyla kamuoyuna sunarak kültürel miras bilincini arttırmak, bu alana yönelik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak ve genç Bizans araştırmacılarının yetişmesine destek olmaktır.

Beşinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu

24-26 Haziran 2019 Bizans Anadolu’su: Mekân ve Topluluklar Anadolu neredeyse bin yıl süreyle Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olmuştur. Yüzyıllar süren ihtilaflar boyunca, imparatorluk ve varisi devletler yayılmacı komşu güçlere ve iç rakiplere karşı Anadolu’nun merkezinin hâkimiyeti için mücadele etmiştir. Anadolu yoğun entrika, çatışma ve siyasete sahne olmasına rağmen çevresel, sosyal ve ekonomik şartlarla değişen, zengin ve karmaşık bölgesel bir yerleşme ağı olmuştur; bölgenin karakteri de etkin olan toplulukların sanat, kültür ve politikalarında ifade bulmuştur. Ancak, sıklıkla Geç Antik Çağ ve Bizans araştırmalarında vilayet ve birçok bölgesi; şehir merkezleri, özellikle de Konstantinopolis lehine göz ardı edilmiştir. Beşinci Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu bu dengesizliği Anadolu’daki yerleşmelere ve topluluklara odaklanarak telafi edecektir. Sempozyum; fikirlerini paylaşmak, yerleşmiş fikirlere meydan okumak, yeni saha çalışmaları, tarih ve sanat tarihi araştırmalarıyla gelişen materyal zenginliğini sunmak üzere çeşitli disiplinlerden gelen yeni seslere yer verecektir. Bizans Anadolu'su konusuyla aktif olarak ilgilenen yerli ve yabancı bilim insanlarının katkıları bir araya getirilerek gelecek araştırmalar için yeni bir referans yaratılacaktır. Daha fazla bilgi ve sempozyum temaları için sgsymposium.ku.edu.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sempozyum katılıma açık ve ücretsizdir.