Ersoy, Ahmet Abdullah

Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Konusu: Geç Osmanlı Döneminin Yeni Medyası: Abdülhamid Döneminde (1876-1909) Okuma, Görsellik ve Tarihsel Deneyim

Dr. Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doçenttir. Osmanlı İmparatorluğu’nun geç dönem tarihini konu alan çalışmalarında Batılılaşmanın yaşandığı bu değişim döneminde görsel kültürün değişen rol ve statüsü üzerinde özellikle durmaktadır. Çalışmalarının temel amaçlarından biri, görselliği Geç Osmanlı bağlamında yükselen yerellik ve otantisite söylemleriyle ilişkilendirmek ve böylece sanat ve mimariyi kültürlerarası çalışmalar ve tarihyazımı alanlarının daha geniş perspektifinde konumlandırmak olmuştur. Yeni kitabı Architecture and the Late Ottoman Historical Imaginary [Mimari ve Geç Osmanlı Tarihsel Tahayyülü], modernitenin görsel izlerini, özellikle de sanat ve mimaride o sırada yeni moda olan eskiyi yeniden canlandırma akımını, Geç Osmanlı dünyasının değişen tarihsel geçmiş algılarıyla birleştiriyor. Kitap, disiplinlerarası kapsamıyla, geç dönem Osmanlı sanatçı ve mimarlarının tarihselci arayışlarına entelektüel bir alan derinliği sunuyor ve Geç Osmanlı bağlamında modern bir özüne uygunluk/otantisite kültürünün yükselişini araştırıyor. Dr. Ersoy’un şimdiki projesi ise Geç Osmanlı dünyasında fotoğrafçılık ve diğer mekanik görüntü çoğaltma yöntemlerinin incelenmesini içermektedir. Ersoy bu çalışmasında özellikle on dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki resimli dergilere odaklanarak bu yeni medya rejiminin Osmanlı kültüründe yarattığı geniş çaplı etkiyi anlamayı hedefliyor.