Erol, Merih

Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Konusu: Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Evanjelizmi ve Rumca Konuşan Halk: Doğu Akdeniz’den Kuzey Amerika’ya Protestan Bir Rum Ailenin Hikâyesi (1880-1930)

Koç Üniversitesi ANAMED Programı kapsamında üzerinde çalıştığı araştırma projesi, esas olarak 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda yürütülen Amerikan misyonerlik çalışmaları ile Protestan Rumları konu almaktadır. Proje, başka temaların yanı sıra, din değiştirme meselesini ve Amerikan misyoner okullarındaki eğitimi inceliyor. Bu çalışmada özellikle Protestan bir Rum papazın aile tarihini iki kuşak boyunca izleyerek mercek altına alacaktır. Bu, ikinci kuşak üyelerinin çoğu 1910’lar ve 1920’lerde Osmanlı İmparatorluğu’ndan ABD’ye göç eden oldukça hareketli bir aile olduğundan, projenin bir diğer ana teması da bu dönemde Osmanlı tebaasından olan ve olmayan kişilerin bölgeden Atlas Okyanusu ötesine göçü olacaktır.