Eren, Güzin

Boston University

Araştırma Konusu: Anıtsallık Dinamikleri Üzerinden Lydia Devletine Bakış

Boston Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde doktora adayı olan Güzin Eren’in başlıca ilgi alanı Geç Tunç ve Demir Çağlarındaki inşaat pratikleridir. Doktora tez projesinin bir bölümünü oluşturan ANAMED’deki araştırması, devlet gücü ile anıtsal yapı inşaatı arasındaki ilişkinin incelenmesine odaklanıyor. Demir Çağı’nda topraklarını genişleten Lydia devletinin (Batı Anadolu, MÖ 8.-6. yüzyıllar) başkenti Sardis’te iktidar ilişkilerinin anıtsal yapı inşaatı yoluyla nasıl kurulduğunu araştırırken özellikle kamusal mimarideki yatırım türleri, organizasyon süreçleri ve sembolik anlamlar üzerinde duruyor. Proje, Lydia’nın siyasi genişleme sürecinde mimaride görülen ölçek değişiminin anıtsal yapı inşaatının başka yönlerine, örneğin doğal kaynakların ve emeğin organizasyonu, mekânsal formlar ve estetik gibi unsurlara yansıyıp yansımadığını incelemektedir. Bu proje Lydia’nın anıtsal mimarisini Demir Çağı siyaseti ve kültürleri bağlamına yerleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda anıtsal yapı inşaatı pratiğine sosyopolitik bir olgu olarak yaklaşmaktadır.