Ayşe Ercan

Columbia University

Araştırma Konusu: Bir Ortaçağ Başkentini Biçimlendirmek: Konstantinopolis’teki Mangana Semtininin Topografya ve Arkeolojisi (MS 843-1453)

Ayşe Ercan Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. İstanbul Üniversitesi’nden arkeoloji alanında lisans (2007), Koç Üniversitesi’nden de sanat tarihi ve arkeoloji alanında yüksek lisans (2010) derecesi aldı. Yüksek lisans tezinde, son yıllarda İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Yenikapı’da yürütülen arkeolojik kazıları eleştirel bir gözle inceleyerek Konstantinopolis’teki Bizans limanlarından biri olan Theodosius Limanı’nın ilk tarihsel anlatısını sundu. Columbia’daki doktora programına Fulbright bursuyla girmeden önce, Dumbarton Oaks, Floransa’daki Sanat Tarihi Enstitüsü (Kunsthistorisches Institut), Paris’teki Sosyal Bilimler Yüksek Okulu (École des hautes études en sciences sociales), CNRS & IAE ve Viyana Üniversitesi Bizans ve Çağdaş Yunan Çalışmaları Enstitüsü (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik) tarafından düzenlenen birçok arkeolojik kazı, akademik program ve konferansa katıldı. Ercan’ın doktora tezi Konstantinopolis’teki Mangana semtine odaklanmaktadır. Ortaçağ Konstantinopolis’inin en önemli ancak en az çalışılmış yapı komplekslerinden biri olan Mangana’ya yeni ve eleştirel bir yaklaşım getiren araştırması, Bizans İmparatorluğu’nun yaygın sosyopolitik ve dinî dinamikleriyle bağlantılı ve geniş kapsamlı bir tarih anlatısını göz önünde bulundurarak bu yapı topluluğunun içinde yer aldığı kent peyzajını yeniden tanımlamayı ve yeni bir bağlama oturtmayı amaçlıyor. Ercan, ANAMED’de bulunduğu süre içerisinde doktora tezine yönelik arşiv araştırmasını tamamlamayı ve saha çalışması yapmayı hedefliyor. Bu sayede hem Mangana semtinin historiyografi ve arkeolojisine ışık tutmayı hem de İstanbul’daki diğer Bizans kalıntıları üzerine yapılan incelemelere yeni bakış açıları getirmeyi ümit ediyor.